Arhiva: DokumentaP  R  O  G  R  A  M       RADA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE ZA 2016. GODINU

                                     Pratiti društvena i svetska zbivanja od značaja za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i teritorijalnu celovitost. Na osnovu usvojenih stavova Izvršnog odbora, u ime Kluba pružati podršku svim nivoima vlasti u aktivnostima na očuvanju slobode, suvereniteta i celovitosti Republike Srbije. Pratiti i podržavati aktivnosti svih društvenih subjekata na prevazilaženju problema sa kojima se kao društvo i država suočavamo. Na osnovu odluka Izvršnog odbora učestvovati u tim aktivnostima, a po potrebi i inicirati takve aktivnosti. Nastaviti saradnju sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posebno na planu jačanja sistema odbrane, negovanja slobodarskih tradicija našeg naroda i

Detaljnije