Архива: Вести 2008Предлози за измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању РС

ПРЕДЛОЗИ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У организацији Министарства за рад и социјалну политику Р.Србије оформљена је радна група ради разматрања система пензионог и инвалидског осигурања као јединственеог система свих запослених у Р.Србији са циљем доградње истог, како са становишта уставних решења, опредељења да се уваже  одређени стандарди ове области како земаља у окружењу  такође и других земаља у свету.

Детаљније


Радној групи за новелацију прописа о инвалидском и пензијском осигурању

У прилогу достављамо Предлоге за измене и допуне Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ради разматрања у даљем раду на новелацији наведене регулативе у односу на војне осигуранике.

Детаљније


Писмо – Уставном суду Републике Србије

ИНИЦИЈАТИВА за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредби чл. 190, 191, 193 и 197. Закона о Војсци Србије  и члана  261. Закона о Војсци Југославије, који је незаконито и противуставно стављен ван снаге, као једини члан овог закона (поглавље XVI – пензијско и инвалидско осигурање)

Детаљније
1 2