Архива: Анализе и ставовиЗБОРНИК РАДОВА ВОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈЕ У ОДБРАНИ ОД АГРЕСИЈЕ НАТО 1999. ГОДИНЕ

      Клуб генерала и адмирала Србије, уз подршку Министарства одбране, објавио je у два тома Зборник радова Војска Југславије у одбрани од агресије НАТО 1999. године као друго издање, четири књиге зборника радова, са одржаних округлих столова са истим насловом.

Детаљније


СРБИ СУ ЈЕДИНСТВЕНИ НАРОД

  Постоје само Срби који живе у разним државама, регионима крајевима, па можемо имати само Србе из Босне, Србе из Херцеговине, Србе из Крајине, Србе из Војводине, Србе из Црне Горе, Србе из Далмације…

Детаљније


ПОЛИТИЧКА ФАТАМОРГАНА У СРБИЈИ

  Фатаморгана је оптичка појава у атмосфери која настаје инверзијом температуре где се на далеком хоризонту јављају инвертовани ликови удаљеног објекта. Понекад се види лик објекта као и неколико наизменичних ликова објеката и његовог огледалског лика. Овај појам се најчешће везивао за појаве у пустињи, односно илузију о постојању велике водене масе (језера) у даљини. Није реч о плоду маште, како се погрешно верује, него се ради о слици неба са топлог ваздуха изнад песка.   ПИШЕ: др Винко Пандуревић Одређени политички процеси који се одвијају на унутрашњем плану у Србији, као и регионални процеси и процеси од европског значаја, најчешће се у нашој јавности појављују као политичке фатаморгане, а понекад и као илузије, у односу на њихова реална значења

Детаљније


КОСОВО И МЕТОХИЈА – О ЧЕМУ СЕ ГОВОРИ А О ЧЕМУ ЋУТИ

  Говори се да замрзнути конфликт није добар по интересе Србије, али се ћути да би преговорима по досадашњем шаблону Србија могла више да изгуби него да добије. Ћути се да би, судећи по досадашњем току и резултатима преговора, због дубоке системске кризе и подела унутар ЕУ, могло доћи до тога да Србија неповратно испоручи све што се од ње захтева а да не добије ништа.

Детаљније


ДА ЛИ ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ МОГУ БИТИ ПРЕДМЕТ КОМПРОМИСА?

    Република Србија, као и многе друге државе има разрађена и усвојена стратешка документа у области националне безбедности и одбране. Стратегија националне безбедности Републике Србије представља најважнији стратешки документ  којим се утврђују  основе политике безбедности у заштити националних интереса Републике Србије (РС). (Стратегија националне безбедности, Увод, стр.3, 2009.). Полазиште Стратегије националне безбедности (СНБ) чине суверенитет и територијални интегритет РС, економски просперитет, социјална стабилност, развој демократије и владавине права, поштовање људских и мањинских права, европска спољнополитичка оријентација и унапређење сарадње са најутицајним субјектима међународне заједнице и државама у региону (исто, стр.3). Редослед којим су наведена полазишта СНБ РС, обично представљају и њихов ранг по важности.

Детаљније
1 2 3 4 5 8