Arhiva: 2020DA SE NE ZABORAVI 1999-2020.

    Pre tačno 21 godinu NATO je, bez odobrenja Saveta bezbednosti, izvršio oružanu agresiju na Srbiju grubo kršeći Povelju OUN, Završni dokument OEBS-a iz Helsinkija, niz drugih međunarodnih konvencija, kao i sopstveni Osnivački akt 1949. Bio je to i ostao zločin protiv mira i čovečnosti. Agresija je počela nakon lažne i besomučne medijske kapanje zapadnih medija i nije imala nikakav legitimitet u institucijama koje treba da brane međunarodno pravo.

Detaljnije


PREMINUO SIMO PAPIĆ GENERAL-MAJOR U PENZIJI

General Simo Papić rođen je 8.oktobra 1925 u selu Suvi Do, opština Gračanica u Srbiji. Posle osnovnog obrazovanja završio je Pešadisko vojno učilište1947.godine i Pravni fakultet. U čin general-majora vanredno je unapređen 1981.godine. Penzionisan je 1986.godine. Tokom službe obavljao je političke dužnosti u jedinicama, a kasnije se bavio poslovima planiranja i snabdevanja JNA. Pored ostalog, bio je rukovodilac Komercijalno-tehničkog predstavništva SSNO u Saveznoj direkciji za promet robe posebne namene, zatim pomoćnik vojnog izaslanika u Moskvi. Do odlaska u penziju bio je zamenik direktora Savezne direkcije za promet roba posebne namene. Učesnik je NOR-a. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod trećeg reda, Ordenom za vojne zasluge trećeg reda, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima,

Detaljnije


PREMINUO POPOVIĆ BRANISALV BACKO GENERAL-MAJOR U PENZIJI

General.major Popović Branislav Backo, rođen je 18. oktobra 1931 godine u selu Prekodolac u opštini Vladičin Han u Srbiji. Osnovnu školu završio je u Vladičinom Hanu, a gimnaziju u Vranju.Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1959.godine, Školu rezervnih sanitetskih oficir 1960-te, a specijalizaciju medicine u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“  u Vojnoj bolnici u Zagrebu 1967. Školu narodne odbrane završio je 1982. godine.

Detaljnije
1 2 3 4