Arhiva: Arhiva vestiMEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „SREBRENICA – STVARNOST I MANIPULACIJE“

    U Banja luci je 12-13. aprila 2019. godine održana je Međunarodna naučna konferencija „Srebrenica – stvarnost i manipulacije“ na kojoj su učestvovali članovi Kluba generala i admirala Srbije: general-potpukovnik prof. dr Radovan Radinović sa referatom „Oružana dejstva Vojske Republike Srpske u operaciji i odnos prema civilima“, general-potpukovnik Savo Sokanović sa referatom „Odnos UNPROFOR-a prema bezbednosnoj zoni Srebrenica“, general-potpukovnik mr Petar Škrbić sa referatom „Upotrebe bezbednosne zone Srebrenica za jačanje 28. divizije Armije BiH i orgaganizovanje napada u Podrinju“ i kontraadmiral Boško Antić sa referatom „Operacija Vojske Republike Srpske ‘Krivaja 95’ sprečavanje zločina muslimanskih snaga“.

Detaljnije

1 2 3 80