O B A V E Š T E NJ E

Poštovani članovi Kluba, drage kolege,  Zbog mera u borbi protiv Kovida-19 nisu mogle da se realizuju aktivnosti predviđene Programom i Planom rada Kluba u 2020. godini. Nije mogla da se održi Svečana skupština u junu, povodom  jubilarne petnaeste godišnjice formiranja Klba generala i admirala Srbije ( 30. juna 2005. godine) i godišnja Izborna skupština u oktobru.

Detaljnije

1 2 3 106