PODRŠKA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE MINISTRU ODBRANE U ZAŠTITI UGLEDA NAČELNIKA GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE

PODRŠKA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE MINISTRU ODBRANE U ZAŠTITI UGLEDA NAČELNIKA GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE Klub generala i admirala Srbije smatra potrebnim da podrži stav i angažovanje ministra odbrane gospodina Dragana Šutanovca u zaštiti ugleda načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnika Ljubiše Dikovića od kleveta fabrikovanih u „dosijeu“ Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Smatramo da nije slučajno odabran trenutak u kome je orkestriran napad na načelnika Generalštaba Vojske Srbije. To je samo jedna od planskih aktivnosti vršenja daljeg pritiska na Srbiju da bi se primorala da odustane od svog legitimnog, vitalnog interesa odbrane Kosova i Metohije. Klub generala i admirala Srbije smatra posebno bitnim da se utvrdi ko osim nadležnih državnih institucija, službi (agencija) ima pravo da vodi i montira dosijea o građanima

Detaljnije

1 113 114 115 116 117 124