Predlozi za izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS

PREDLOZI, SUGESTIJE I MIŠLJENJA NA NACRT O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU REPUBLIKE SRBIJE U organizaciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku R.Srbije oformljena je radna grupa radi razmatranja sistema penzionog i invalidskog osiguranja kao jedinstveneog sistema svih zaposlenih u R.Srbiji sa ciljem dogradnje istog, kako sa stanovišta ustavnih rešenja, opredeljenja da se uvaže  određeni standardi ove oblasti kako zemalja u okruženju  takođe i drugih zemalja u svetu.

Detaljnije


Pismo ministru odbrane Republike Srbije

Gospodine ministre Od Sekretarijata Ministarstva odbrane – Odelenja za operativne poslove, dobili smo odgovor int.br.2209–3 od 05.12.2007. godine, dat u vezi predstavke Kluba generala i admirala Vojske Srbije upućene predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, radi zaštite prava profesionalnih vojnika i vojnih penzionera u vezi plata i penzija, a koja je prosleđena tom ministarstvu na razmatranje. Nalazimo za shodno da Vas i pored punog razumevanja poteškoća s kojima se to ministarstvo suočava, obavestimo da su data objašnjenja ne samo neuverljiva i neprihvatljiva, nego su u suprotnosti sa postojećim propisima i stvarnim činjenicama.

Detaljnije
1 121 122 123 124