APEL SAVETU BEZBEDNOSTI I MMKS

    Klub generala i admirala Srbije, kao vanstranačko i nevladino udruženje, sa pažnjom je pratio rad Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKTJ), kasnije Mehanizma za međunarodne sudove (MMKS). Od početka rada ovog organa očekivali smo da će pravično i nepristrasno suditi optuženima za ratne zločine tokom ratnih sukoba na području bivše Jugoslavije posle 1991. godine. Očekivali smo da će, tako radeći, doprineti pomirenju naroda na ovom prostoru i ponovnom uspostavljanju i očuvanju mira, kao što je proklamovano Statutom MKTJ.

Detaljnije

1 2 3 4 112