DOGOVOR KOMANDE NATO SA HRVATSKIM I MUSLIMANSKIM LIDERIMA U KRIZI SFRJ

         Republika Hrvatska je od samog početka krize na području SFR Jugoslavije pokazivala pretenzije za proširenjem granica do Drine i  oživljavanje Nezavisne Države Hrvatske. Da bi to ostvarila nova vlast je uspostavila partnerske odnose sa mnogim antijugoslovenskim krugovima na Zapadu, brojnom hrvatskom ustaškom emigracijom i muslimanima u Bosni i Hercegovini proglašavajući ga „hrvatskim cvećem“.

Detaljnije

1 2 3 4 120