MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP O PRVOM SVETSKOM RATU APRILA 2014.U BEOGRADU

U okviru priprema za obeležavanje 100.godišnjice početka Prvog svetskog rata u Beogradu je od 13. do 15. decembra boravila delegacija Međunarodnog konsultativnog komiteta /MKK/ organizacija rezervnih ofcira, koja okuplja 28 zemalja Evrope, Azije i Latinske Amerike. U delegaciji su bili predsednik MKK Aleksandar Kanšin, generalni sekretar Anatolij Kumahov i član predsedništva te organizacije Sergej Makhulov.

 Na sednici Izvršnog odbora našeg Kluba predsednik MKK Aleksandar Kanšin izvestio je da je zajednički predlog Međunarodnog konsultativnog komiteta i Kluba generala i admirala Srbije da se povodom stogodišnjice početka Prvog svetskog rata u Beogradu održi međunarodna naučna konferencija naišao na pozitivan prijem u zemljama saveznicima i učesnicima toga rata.Na naučnoj konferenciji učestvovaće poznati i priznatni naučnici,istoričari,akademici, dobri znalci istorijskih činjenica i geopolitičkih prilika.

Predsednik Izvršnog odbora našeg Kluba i Regionalnog saveta MKK za Jugoistočnu Evropu sa sedištem u Beogradu general- pukovnik dr Vidoje Pantelić izvestio je da su pripreme za dvodnevnu međunarodnu naučnu koferencije u Beogradu već u toku,da su imenovai članovi organizacionog odbora iz Srbije i počele konsultacije sa učesnicima o sadržaju i obimu njihovih saopštenja.Na osnovu prvih rezultata može se očekivati da sve bude na visokom naučnom nivou.

Zaključeno je da se Međunarodna naučna konferecija o uzrocima i posledicama Prvog svetskog rata i savremenom svetu održi u drugoj polovini aprila 2014. u Beogradu. Za koordinaciju su zaduženi predsednik Regionalnog saveta za Jugo-Istočnu Evropu general-pukovnik dr Vidoje Pantelić i generalni sekretar MKK Anatolij Kumahov.

U znak priznanja za izvanrednu saradnju i podršku prijemu našeg Kluba uredvno člansrvo MKK organizacija rezervnih oficira na Trećem zasedanju u Kazahstanu jula ove godine i sećanja na radnu posetu Beogradu predsednik Skupštine Kluba generala i admirala Srbije general-potpukovnik Ljubiša Stojimirović uručio je predsedniku Kanšinu generalski znak Srbije i knjigu generala Smiljanića „Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana u odbrani otadžbine“ Predsednik Kanšin odlikovao je ratnog komandanta RV i PVO Vojske Jugoslavije general-pukovnika Spasoja Smiljanića medaljom MKK „Oficirska solidarnost“ i general-majore Dušana Vojvodića i Luku Kastratovića „Medaljom za oficirsku hrabrost“.

Generalni skekretar Anatolij Kumahov uručio je Klubu nove brojeve žurnala „Oficirsko bratstvo“ i lista „Oficirski splav“.Sa srdačnim pozdravom od autora članovima Kluba určena je knjiga maršala Jazova o maršalu Sokolovskom.