PROGRAM RADA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE U 2013. GODINE

Program rada usvojen je na Skupštini Kluba, 

1. Pratiti društvena i svetska zbivanja od značaja za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i teritorijalnu celovitost, posebno u vezi statusa pokrajine KiM. Na osnovu usvojenih stavova na Izvršnom odboru,  u ime Kluba pružati podršku svim nivoima vlasti na očuvanju slobode, suvereniteta i celovitosti Republike Srbije i uključivati se u aktivnosti koje se organizuju u ovom smislu.  Sve ovo realizovati u duhu slobodarskih tradicija i patriotskih vrednosti generalskog kora saglasno  programskoj politici Kluba.

2. Započetu saradnju sa Ministarstvom odbrane, uz obostrano uvažavanje i saglasnost, proširiti, koordinirati i unapređivati. Sa Upravom za tradiciju, standard i veterane sarađivati na osmišljavanju i poboljšanju odnosa  prema vojnim veteranima na principima ravnopravnosti i vrednovanja na nacionalnom nivou.

3. Zajednički usaglasiti i realizovati  Godišnji  plan saradnje Ministarstva odbrane i KGA.Unaprediti saradnju sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku po pitanju međusobne saradnje  i na negovanju tradicija Republike Srbije i odnosa prema veteranima.

4. Preduzimati mere za dosledno poštovanje etike, ugleda i časti udruženja i članova unutar Kluba, u društvu i na međunarodnom planu.

5. U okviru stvarnih mogućnosti KGAS:

  • Nastaviti uspostavljanje kontakata i proširenja započete saradnje sa sličnim asocijacijama u svetu.
  • Ostvariti kontakt i organizovati saradnju sa istaknutim pojedincima Međunarodne zajednice i Srpske dijaspore, koji deluju na podršci interesa Srbije a koji su u skladu sa Statutom kluba.

6. Izvršni odbor će s udruženjima čiji je Klub pridruženi kolektivni član, kao i drugim udruženjima s kojim je ostvario saradnju, koordinirati kroz rad sekcija zajedničke zadatke u skladu sa našim statutom, ovim programom i njihovim oblicima angažovanja.

7. Organizovati okrugli sto sa aktuelnom tematikom, po predlogu Izvršnog odbora. Učestvovati na okruglim stolovima i drugim naučnim skupovima koji su u skladu sa Programom rada Kluba.

8. Pratiti donošenje Zakona i drugih propisa od interesa za socijalni i  društveni status vojnih penzionera i ratnih vojnih invalida. Zajedno sa UVPS i drugim zainteresovanim organizacijama preduzimati potrebne mere radi zaštite prava, statusa i socijalnog položaja. Sa UVPS posebno se angažovati na zahtevu ravnopravnosti za sve vojne penzionere.

Insistirati kod odgovornih institucija da se donese Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, zbog specifičnosti profesionalne vojne službe.

Pružati pravnu i savetodavnu  pomoć članovima Kluba po zahtevu.

9. Aktivno učestvovati u realizaciji obeležavanja značajnih istorijskih događaja, negovanju i očuvanju tradicija naše države i njene vojske. Kad god je moguće pojavljivati se i na lokalnom nivou  u unutrašnjosti Republike, a po pozivu i u drugim prijateljskim državama, prema realnim mogućnostima Kluba.

10. Obeležiti, po planu IO, značajne godišnjice iz naše istorije.  Sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih  organizovati pripremu  za održavanje međunarodne konferencije  pod naslovom „Petnaest godina posle“ koja će biti održana 2014. godine povodom 15. godišnjice početka agresije NATO.

11. Klub će i dalje na osnovu zahteva  nastaviti da pruža potrebnu pomoć penzionisanim vojnim licima kojima se sudi pred Međunarodnim tribunalom u Hagu. Delovanje uskladiti sa preuzetim obavezama preko  nadležnih državnih institucija poštujući državne interese Republike Srbije i  uvažavajući naše realne mogućnosti.

12. Zavisno od interesovanja članstva Klub će realizovati određene kulturne i sportsko-rekreativne sadržaje i druge zajedničke nastupe prema domaćoj javnosti. Ovde posebno ostvariti saradnju sa udruženjima koja neguju slobodarske tradicije uključivanjem u njihove obilaske značajnih istorijskih mesta.

13. Nastaviti sa zalaganjem i medijski forsirati da Vlada Srbije počne rad na realizaciji odluke formiranja Memorijalnog centra sećanja na sve žrtve agresije NATO 1999. godine. Zahtevati kod nadležnih organa države i grada legalizaciju i obnovu spomenika svim žrtvama NATO agresije „Večna vatra“.

14. Medijska prezentacija Kluba je stalni zadatak. Sajt Kluba će biti neprekidno ažuran kao javni izvor za obaveštavanje šire  javnosti i članstva o aktivnostima Kluba. Uraditi projekat pokretanja i izdavanja elektronskih novina.

Nastaviti dokumentovanje rada Kluba kroz filmsku delatnost.

Pripremiti drugo dopunjeno izdanje Zbornika „Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999.“ i izdati je povodom obeležavanja 15. godišnjice agresije NATO na SRJ.

Pripremiti za štampu Zbornik dokumenata „Od Briona do Rezolucije 1244“.

Nastaviti sa promocijama i afirmacijom KGAS kroz predstavljanje aktuelnih  izdanja Kluba kao i članova Kluba.

15. Na osnovu usvojenog Programa rada Kluba u 2013. godini Izvršni odbor će do 20. decembra  izraditi Plan rada Kluba za 2013. godinu i biti odgovoran za njegovu realizaciju. Na osnovu Plana rada Kluba Podružnica u Nišu će do 31. decembra 2012. godine uraditi svoj plan rada i dostaviti ga Izvršnom odboru na odobrenje.

16. Do 15. 12. 2012. dostaviti UTVS plan saradnje sa MO.

17. Analizu realizacije Programa i Plana rada Kluba u 2013. godini izvršiće Izvršni odbor kluba a usvojiti  Skupština Kluba na osnovu izveštaja predsednika IO.

18. Organizovati i održati  9. Skupštinu KGAS  u oktobru 2013. godine.  U pripremi Skupštine očekuje se učešće i doprinos svakog člana.