PROGRAM RADA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE U 2010. GODINI

U skladu sa Statutom Kluba na  godišnjoj Skupštini održanoj 16. Decembra 2009. godine  usvojen je Program rada kluba za 2010. Godinu. Skupština je prihvatila i činjenicu da će neki zadaci u toku godine  biti inicirani aktelnim procesima i događanjima u državi, a koji nam sada nisu prisutni, pa program može biti dopunjen. 

1. Pratiti društvena i svetska zbivanja od značaja za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i teritorijalnu celovitost, posebno u vezi statusa Pokrajine KiM-a. Na osnovu usvojenih stavova u ime kluba pružati podršku svim nivoima vlasti na očuvanju slobode, suvereniteta i celovitosti Republike Srbije.  Sve ovo realizovati u duhu slobodarskih tradicija i patriotskih vrednosti generalskog kora.

2. Klub će preduzimati mere za dosledno poštovanje etike , ugleda i časti udruženja i svojih članova unutar kluba, u društvu i na međunarodnom planu.

3. U okviru stvarnih mogućnosti organizovati saradnju sa sličnim asocijacijama u svetu, kao i istaknutim pojedincima koji deluju na podršci interesa Srbije a koji su u skladu sa statutom kluba.

4. Izvršni odbor će s udruženjima čiji je klub pridruženi kolektivni član koordinirati zajedničke zadatke u skladu sa ovim programom i njihovim oblicima angažovanja.

5. Pratiti donošenje Zakona i drugih upravnih akata od interesa za socijalno društveni status vojnih penzionera i vojnih invalida. Zajedno sa UVP i drugim zainteresovanim organizacijama preduzimati potrebne mere radi zaštite prava i statusa. Ponovo obnoviti inicijativu prema Vrhovnom sudu Srbije za donošenje odluke o ranije pokrenutoj inicijativi ocene ustavnosti novih zakona o penziji. Pružati pravnu pomoć članovima kluba po zahtevu.

6. U narednoj godini završiti pripremu i izdati knjigu „profesionalne reference generala – admirala od 1981 do 2006. godine“.

7. Aktivno učestvovati u realizaciji obeležavanja značajnih istorijskih događaja, negovanju i očuvanju tradicija naše države i njene vojske. Kad god je moguće pojavljivati se i na lokalnom nivou  u unutrašnjosti republike, a po pozivu i u drugim prijateljskim državama, prema realnim mogućnostima kluba. Klub će se aktivno uključiti u obeležavanje 65. godišnjice pobede nad fašizmom.

8. Dostojanstveno i po posebnom planu IO obeležiti jedanaestu godišnjicu agresije NATO na SRJ i sećanje na nedužne žrtve.

9. Klub će i dalje nastaviti da pruža potrebnu pomoć penzionisanim vojnim licima kojima se sudi pred Međunarodnim tribunalom u Hagu. Delovanje uskladiti sa nadležnim državnim institucijama poštujući državne interese Republike Srbije i  uvažavajući svoje realne mogućnosti.

10. Zavisno od interesovanja članstva klub će realizovati određene kulturne i sportsko rekreativne sadržaje i druge zajedničke nastupe prema domaćoj javnosti.

11. Nastaviti angažovanje za vraćanje prostorija Klubu u Domu vojske u Beogradu i po očekujućoj pozitivnoj odluci ponovljenog sudskog postupka preko nadležnih organa obezbedi realizacija povratka sedišta kluba u dom.

12. U skladu sa odlukama o izmeni Statuta kluba sa ove godišnje skupštine i Zakonom o udruženjima građana izvršiti preregistraciju kluba.

13. Medijska prezentacija Kluba je stalni zadatak. Sajt kluba će biti neprekidno ažuran kao javni izvor za obaveštavanje šire javnosti i članstva o aktivnostima kluba.

14. Na osnovu usvojenog Programa rada Kluba u 2010. godini Izvršni odbor će do 20. januara  izraditi Plan rada kluba za 2010. godinu i biti odgovoran za njegovu realizaciju. Na osnovu Plana rada kluba Podružnica u Nišu i sekcije kluba će do 31. januara 2010. godine uraditi svoje planove rada.

15. Analizu realizacije Programa i Plana rada kluba u 2010. godini izvršiće Izvršni odbor kluba a usvojiti je Skupština Kluba na osnovu izveštaja prdsednika IO. Izvršni Odbor će izvršiti polugodišnju analizu  rada i izveštaj dostaviti predsedniku Skupštine do 30 juna 2010. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
General u penziji
Ljubiša Stojmirović