POSETA 2. CENTRU ZA OBUKU VOJSKE SRBIJE

 

 Članovi Kluba generala i admirala Srbije 26. oktobra 2016. posetili su , po planu redovnih poseta jedinicama i ustanovama Vojske Srbije,   Drugi  Centar za obuku koji se nalazi u Valjevu.

2016-10-26-10-01-35

Komandant Centra  pukovnik Ljubiša Stošić sa svojim saradnicima kao dobar domaćin upoznao je generale sa  strukturom centra i njegovim osnovnim zadacima u miru i ratu. Pri tome je posebno istakao izvođenje individualne borbene obuke i razvijanje operativnih sposobnosti ratnih jedinica. Pored tih glavnih zadataka Centar je uvek na raspolaganju u pomoći narodu prilikom elementarnih  nepogoda, na primer u spasavanju Valjeva od pretnje potapanja 2014. godine .

Centar nastavlja tradicije 5. pešadijskog puka Kralja Milana formiranog davne 1883. godine u Valjevu.  Spomen soba koju su generali posetili očigledno prikazuje negovanje tih tradicija. Pripadnici Centra su ponosni na te tradicije i s pažnjom iskusnih kustosa održavaju i obogaćuju stalnu izložbu.

Zahvaljujući dobroj saradnji Centra sa građanima Valjeva, generalima je omogućena poseta  Narodnom Muzeju,  Muselimovom  konaku – najstarijoj zgradi u Valjevu u kojoj se neguje sećanje na srpske knezove  i  muzeju o Valjevskoj bolnici koja obiluje autentičnim dokumentima iz vremena kada je bolnica lečila bolesnike bez obzira kojoj vojsci i narodu pripadaju. Rukovodioci ovih kulturnih ustanova inspirativno su i sa uvažavanjem predstavili svoje ustanove koje održavaju i unapređuju sa velikom entuzijazmom.

2016-10-26-10-30-20U znak zahvalnosti na obogaćenu posetu, predsednik Skupštine Kluba general u penziji dr Vidoje Pantelić, uručio je pukovniku Stošiću knjige:  „ Agresija NATO na SRJ“ četvrti tom zbornika radova, monografiju o 10 godina Kluba generala i admirala i katalog „ Da se ne zaboravi, agresija NATO na SRJ“. Posvete na knjigama ispisao je svojim čuvenim divnim  rukopisom  Vladislav Stanković, saradnik Kluba generala i admirala.

Petar Škrbić