UČEŠĆE DELEGACIJE KLUBA NA FORUMU BORACA REPUBLIKE SRPSKE

 

          Klub generala i admirala Srbije već više od godinu dana ima uspešnu saradnju sa Boračkom organizaciojom Republike Srpske (RS), koja okuplja preko 145.000 članova – bivših pripadnika ratnih jedinica Vojske Repubike Srpske (VRS), i koja je proglašena za nevladinu organizaciju od posebnog značaja za RS.

Povodom 25 godina od formiranja Boračke organizacije Republike Srpske (BORS), rukovodstvo te organizacije je 26.06.2018. u Banja Luci organizovalo FORUM BORACA, pod motom „Čuvari prošlosti, borci za budućnost“.

Na Forumu je prisustvovao veliki broj članova BORS-a, predstavnici mnogih drugih srodnih organizacija iz RS i iz inostranstva, među kojima je bio i predsednik Svetske federacije veterana. Na Forumu su bili prisutni i najviši državni i politički predstavnici RS i srpskog naroda u organima BiH, među kojima i predsednik RS Milorad Dodik, predsednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović, predsednik u predsedništvu BiH Mladen Ivanić, ministri u Vladi RS.

          Na Forumu je bila prisutna i delegacija Kluba generala i admirala Srbije u sastavu kontraadmiral Boško Antić i general-major dr Vinko Pandurević, koji su aktivno učestvovali u panel diskusijama kao uvodničari.

          Vinko Pandurević je čestitao Dan BORS-a i preneo pozdrave Kluba, sa željom da rukovodstvo BORS-a sa uspehom ostvaruje svoje programske ciljeve u oblasti očuvanja i razvijanja ratničkih tradicija srpskog naroda, unapređenja statusa i prava pripadnika boračke populacije. U ime Kluba predsedniku BORS-a uručena je knjiga našeg člana generala Đorđa Stanića, „Ratničke tradicije Srba“.

Državno rukovodstvo RS podržava rad BORS-a i preduzima niz mera radi unapređenja položaja boračke populacije u RS. BORS-a vrlo aktivno i istrajno se bori za očuvanje RS i njenog ustavnog položaja u okvirima Dejtonske BiH i istrajava na sličnim programskim opredeljenjima kao i naš Klub.

U okviru Foruma organizovano je više panel diskusija, među kojima je posebno mesto zauzela tema „Uloga VRS u stvaranju i odbrani RS“. Uvodničari na ovu temu bili su Boško Antić i Vinko Pandurević, koji su vrlo iscrpno izložili pitanja kako je i zašto srpski narod u BiH bio prinuđen da formira svoju Republiku i svoju Vojsku? Posebno su istaknute zasluge VRS u odbrani novoproglašene RS, naglasivši da je odbrana RS značila njeno stvaranje.

Rukovodstvo BORS-a je izrazilo veliku zahvalnost Klubu što se uključio u obeležavanje 25 godina od formiranjsa BORS-a, uz želju da se saradnja nastavi i u budućnosti, što su predstavnici Kluba svesrdno prihvatili.