USPEŠNA AFIRMACIJA KLUBA U SRBIJI

 

Klub generala i admirala Srbije, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj 18.oktobra u Jagodini,  dao je snažnu podršku predsedniku i državnim organima Srbije u odbrani nacionalnih interesa u rešavanju Kosovsko-Metohijskog pitanja i očuvanja integriteta države Srbije. Domaćin ovogodišnje sednice Kluba, gospodin Dragan Marković Palma, predsednik Skupštine Jagodine,  odao je priznanje i izrazio divljenje generalima i admiralima koji su svojim delovanjem, likom i primerom dostojno branili interese i slobodu svoga naroda, uručivši Klubu grb grada Jagodine. Klub je gradu dodelio svoju Plaketu kao svojevrsno priznanje za uspešnu saradnju i doprinos očuvanju i branjenju interesa svoje zemlje.

Ovogodišnja sednica Kluba generala i admirala Srbije održana je 18.oktobra u Jagodini u „Pose hotel HILL“, u sali srpskih dobrotvora, Nikole Spasića, Ilije Milosavljevića Kolarca, Đorđa Vajferta, Sime Andrejevića Igumanova, Save Popovića Tekelije, Luke Ćelovića, Miše Anastasijevića i Milana Kujundžića Aberdara. U njenom radu su učestvovali članovi kluba, uz prisustvo predstavnika Vojske Srbije, drugih organizacija i udruženja Srbije, te predstavnika vlasti i domaćina ovog skupa, grada Jagodine. Skup koji je protekao u radnoj i srdačnoj atmosferi, otvoren je uz intoniranje himne Srbije i odavanja pošte preminulim članovima Kluba generala i admirala Srbije.

U uvodnom izlaganju, predsednik Skupštine Kluba, general Milomir Miladinović, posebno se zahvalio gradu domaćinu.

Podonoseći ekspoze o radu Kluba u protekloj godini, general Miladinović je istakao, da su Klub i njegovi članovi izvršili postavljene zadatke i bili dostojni svog imena i položaja u Republici Srbiji i njenoj Vojsci.

„Dame i gospodo dragi gosti poštovani kolege,

Cilj današnje sednice naše skupštine je da izvršimo analizu rada Kluba za proteklih godinu dana, da usvojimo izmene postojećih normativnih dokumenata o radu Kluba i usvojimo Plan rada Kluba za sledeću godinu. Istovremeno  cilj nam je dalja afirmacija Kluba boravkom i radom u sredinama van Beograda. Zbog toga smo sa zadovoljstvom prihvatili poziv rukovodstva grada Jagodine da baš ovde održimo sednicu skupštine Kluba. Pozive sredina koje nas uvažavaju prihvataćemo i u buduće. Nema nijednog udruženja čiji su članovi radili u svim krajevima naše zemlje, kao što je naš Klub, niti udruženja koje bolje poznaje stanje u našoj zemlji. Zato verujem da smo dobrodošli u svim sredinama. Uostalom imali smo ponude i drugih sredina.

O radu IO i izabranih organa Kluba kao i o realizaciji usvojenih zaključaka i planiranih zadataka sa prošle skupštine, izveštaje će podneti  predsednik IO i predsednici skupštinskih organa .Ja ću reći o radu Kluba u celini na aktivnostima koje nisu bile u planovima rada, a i teško ih je bilo planirati.

Težišna aktivnost je bila dalja afirmacija Kluba kroz razne oblike aktivnosti od kojih ističem angažovanje celokupnog potencijala Kluba koji se sastoji od iskustva i nauke. Iskustvo komandanata i nauke naših kolega sa akademskim titulama. Njihov rad težišno se odvijao na sumiranju znanja i stečenih iskustava iz 1999.godine koja ćemo pretočiti u knjigu pod nazivom „Vojska Jugoslavije u odbrambenom ratu 1999.godine“. Završetak štampanja očekujemo do 20.godišnjice agresije, a troškove štampanja  snosi  Ministarstvo odbrane.

Ostvarili smo izuzetno dobru saradnju sa državnim organima Ministarstvom za rad i zapošljavanje, a posebno sa Ministarstvom odbrane. Saradnja sa Ministarstvom odbrane i lično ministrom odbrane gospodinom Vulinom ogleda se u pozivu Klubu za učešće na okruglom stolu o Dijalogu o KiM gde su naši članovi imali zapažena istupanja. Učešće na seminaru o Strategiji nacionalne bezbednosti čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Pozivani smo i prisustvovali smo svim vežbama koje je izvodila Vojska Srbije (Pasuljanske livade, Kruševac, Nikinci) na kojima smo bili uvažavani od protokola, prisustvovali smo promociji  novoproizvedenih potporučnika kao i na sportskom danu Konjičke trke u organizaciji MO u Karađorđevu.

Pokrenuli smo inicijativu o obnavljanju služenja vojnog roka i učestvovali u popularizaciji vojnog roka u medijima – u štampanim medijima i na više TV kanala, što je naišlo na opšte odobravanje javnosti i sa tim aktivnostima ćemo nastaviti.

Svakako je priznanje Klubu i poziv Predsednika Srbije gospodina Vučića da prisustvujemo prijemu povodom Dana Vojske Srbije.

Imali smo stalnu komunikaciju i prijeme kod NGŠ generala Dikovića, kod državnog sekretara u MO generala Živkovića i sa Upravom za standard, tradiciju i veterane na čelu sa pukovnikom Ristićem.

Pored navedenog ističem našu inicijativu da se generalu Ljubiši Veličkoviću dodeli plaketa „Živojin Mišić“ od strane opštine Mionica, jedina izvan uobičajenog pravilnika.

Delegacija Kluba  posetila je generala Pavkovića u Helsinkiju i predala mu medalju Srpski general „Car Dušan Silni“ ,kao i našim najstarijim članovima generalima Daljeviću, Papiću i Berberskom za doprinos vojsci i vernost Klubu.Teško je opisati njihovo zadovoljstvo prilikom uručenja medalja koje je bilo veće nego prilikom dodele prvog odlikovanja.

Imamo izuzetno dobru saradnju sa“Beogrdskim forumom“ sa  kojim smo zajednički organizovali dijalog o KiM i obeležavanje godišnjice agresije. Zajednički pripremamo i obeležavanje 20.godišnjice agresije i  uputili smo apel  protiv zajedničke vežbe sa NATO  svim državnim organima.

Učestvovali smo u odavanju pčasti i polaganju venaca povodom značajnih datuma iz istorije Srbije i nažalost na komemoracijama povodom smrti naših kolega.

Nažalost moram da kažem da su ambicije odnosno želje sa jedne strane  i finansije Kluba sa kojima rasplažemo sa druge strane u raskoraku pa nismo realizovali neke zadatke. Neuspeh je svakako i da su se neki članovi  ispisali iz članstva, a onda negativno istupali u štampi. To svakako više govori o njima nego o nama.

Poštovane kolege,

Cenim da smo uspešno priveli kraju radnu godinu,a da li je tako o ovome i izveštajima izabranih organa Kluba izjasnićete se kroz diskusije i glasanja“.

Izveštavajući o  radu Izvršnog odbora Kluba, u 2018. godini, njegov predsednik dr Luka Kastratović je naglasio „Planom rada obuhvaćeno je 16 zajedničkih zadataka. Realizovano je 14, jedan zadatak planiran je za decembar, a nije realizovan 1 zadatak – formiranje podružnice Kluba u Novom Sadu. Trenutno u Novom Sadu živi svega tri generala, članova Kluba, dva u Subotici i jedan u Rumi. Nije formirana sekcija za Saradnju i informisanje, niko od članova Kluba ne želi da bude nosilac rada ili član ove sekcije.

 

U realizaciji zadataka istakao bih sledeće:

 

  • Pratili smo zbivanja od značaja  za bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj, suverenitet i integritet. Uputili smo Predsedniku Srbije,  Predsedniku vlade i nadležnim ministarstvima predlog da Republika Srbija  pokrene inicijativu, pred međunarodnim sudom, za reviziju haških presuda;
  • Nastavljena je saradnja sa ustanovama i udruženjima. Mišljenja i stavovi Kluba generala i admirala   se uvažavaju i poštuju. Na prijemima delegacije Kluba generala i admirala Srbije kod Ministra odbrane i Načelnika generalštaba Vojske Srbije, kao i prilikom drugih usreta, pokrenuta su brojna  pitanja od značaja za odbrambeni sistem Republike Srbije i posebno, status Kluba generala i admirala, kao i rešavanje životnih pitanja penzionisanih vojnih lica. Zadaci iz Plana saradnje Moinstarsva  odbrana sa Klubom, koji prati Uprava za tradicije, standard i veterane, dosledno se realizuju. MO i GŠ VS nas redovno pozivaju na aktivnosti u njihovoj organizaciji;
  • U medijima smo pokrenuli inicijativu o služenju vojnog roka, civilnoj odbrani i opremanju vojske, što je pozitivno prihvaćeno od strane MO i GŠ VS;
  • Dio članova Kluba je učestvovao na stručnoj raspravi koja je održana u organizaciji MO i dao pun doprinos u obličavanju Nacrta Strategije nacionalne bezbednosti;
  • U saradnji sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih, na inicijativu rukovodstva Srbije u okviru “unutrašnjeg dijaloga“, uspešno smo organizovali okruli sto o Kosovu i metohiji (22. februara), a povodom 19. godišnjice NATO agresije konferenciju o “Agresiji koja traje“ (21. marta 2018.). Beogradski forum za svet ravnopravnih izdao je knjigu pod naslovom “ O statusu Kosova i Metohije i o agresije koja traje“;
  •  Nastavljena je dobra međunarodna saradnja. Delegacija Kluba je učestvovala u radu Skupštine starešina Bugarske, koju je lično pozdravio predsednik Bugarske, Radev. Krajem oktobra  delegacija Kluba će, u Pekingu, učestvovati na Forumu o bezbednosti u međunarodnim odnosima. U istom periodu, druga delegacija će, u Moskvi, učestvovati, na poziv Sekretarijata MKK (međunarodni konsultativni Komitet organizacije rezervnoh oficira) i Nacionalne Asocijacije udruženja oficira u rezervi Oružanih Snaga “ Megrap “, u prazničnim aktivnostima povodom 25-te godišnjice Asocijacije “Megrap“. U ovim aktivnosima planirano je učešće predstavnika MO, MIP, Administracije Predsednika, Vlade i Parlamenta RF;
  • MO doštampalo je foto-monografiju o NATO agresiju “Da se ne zaboravi“ ‘i 30 primeraka  drugog izdanja Zbornika “VJ u odbrani SRJ od NATO agresije 19999. godine“. Kompletno štampanje Zbornika treba da bude realizovano posle sajme knjiga;
  • Od MO dobili smo akt kojim nas obaveštava da će se studija “VJ u odbrambenom ratu 1999. godine“ biti odštampana  do 20-te godišnjice NATO agresije;
  • Delegacija Kluba posetila je generale Pavkovića i Miletića, koji su na izdržavanju kazne zatvora u Finskoj;
  • Iz Fonda solidarnosti dodijeljena je novčana pomoć, u iznosu od 50.000 (pedeset) hiljada dinara, Milošu Ćeliću, učeniku  četvrtog razreda srednje škole, sinu preminulog člana Kluba generala Đure Ćelića. Milošu je majka umrla kada je ima sedam godina, a posle očeve smrti nema nikog od uže rodbine;

 

 

Sekcija za politiku odbrane planirala je 9 zadataka,  realizovano je 8, nije realizovala 1. Nije realizovan zadatak – promocija  Zbornika „Vojska Jugoslavije u odbrani SR Jugoslavije  od NATO agresije 1999. godine”, koji treba da bude odštampan do kraja godine.

Od  realizovanih zadataka posebno ističemo da su izvršene pripreme za štampanje studije “VJ u odbrambenom ratu 1999. godine“. Započet je rad na izradi studije “Heroji Jadranskog mora“.

Sekcija za statusna i socijalna pitanja planirano je 11 zadataka, realizovano 9, a nije realizovano 2. Nisu, kao i ranije, realizovani zadaci – vraćanje vojnih penzionera u nadležnost MO i rešavanje  prava vojnih penzionerana nošenje svečane uniforme. Za oba pitanja kod nadležnih organa pokrenuta je inicijativa. Za nošenje svečane uniforme imamo podršku nadležnih institucija i očekujemo pozitivno rešenje, a po pitanju penzija nemamo odgovore. Sekcija se zalaže za realizaciju zadataka – obilazak naših starijih, teško pokretnih i bolesnih članova. Apelujemo da, na osnovu vaših saznanja, predložite koga treba obići i da u tome učestvujete.

 

Sekcija za negovanje tradicija planirala je 7 zadataka, realizovani su svi zadaci..

 

Težište je bilo na obeležavanju 19-te godišnjice NATO agresije 1999. godine .

 

Delegacije Kluba su učestvovale u obeležavanju 11 dogagađaja iz naše prošlosti.

 

Sekcija za saradnju i informisanje, kako je istaknuto nije formirana.

Zadatke iz domena  ove sekcije realizovali su sekretar i pojedini članovi IO.

 

Planirano je 12 zadataka, realizovani su svi zadaci. Na izložbi fotografija o NATO agresiji u Vršcu, pokrenuta je inicijativa da se, povodom Dana NATO agresije,  u svim srednjimm školama prvi čas posveti sjećanjima na NATO agresiju.

Predstavnici Kluba gde god su se pojavljivali dostojanstveno i na pravi način su reprezentovali Klub kao i  profesiju u kojoj su proveli radni vek.

 

R e k a p i t u l a c i j a: Ukupno planirano 58 zadataka, realizovano 53,  nije realizovano 4 zadataka, a jedan zadatak treba da se realizuje do kraja godine. U izlaganju sam dao kratak osvrt na zadatke koji nisu realizovani.

Za ovu sednicu, u skladu sa zaključcima sa prošlog zasedanja Skupštine predložili smo osnivanje fonda solidarnosti (za pomoć optuženim i osuđenim pripadnicima  Vojske pred Međunarodnim sudom i sudovima biviših republika SFRJ za ratne zločine) kao i izmene  i dopune Pravilnika.

U izveštaju  su nabrojane samo neke aktivnosti, a detaljniji podaci su u  Analizi Programa Kluba i analizama rada sekcija, koje su u prilog ovog izlaganja.

Ove godine nismo imali napadanja na naš Sajt niti njegovo obaranje.

Kako Vam  je poznato, iako se i dalje pojedina sredstva informisanja oglušuju kada su u  pitanju aktivnosti Kluba ove godine smo daleko više zastupljeni u medijima – u štampi i na televiziji. Istupanja članova Kluba pozitivno su prihvaćena u javnosti.

 

 

 

Članovima Kluba, biranim rečima obratili su se predstavnici MO Srbije, pukovnik Slađan Ristić, zamenik komandanta KoV VS general Baltinić, Slobodan Popovac iz Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, te gospođa Dobrila Koprivica ispred udruženja porodica palih boraca ratova 1991-1999.

Na ovom svečanom skupu, dodeljena je plaketa Kluba gradu domaćinu, i zahvalnice predsedniku Skupštine grada domaćina Jagodine, gospodinu Draganu Markoviću Palmi, gradonačelniku Jagodine gospodinu Ratku Stevanoviću i menadžeru hotela u kome je skup održan, gospodinu Saši Milojeviću.

Klubu je predstavnik Beogradskog foruma uručio primerak tek odštampane knjige Živadina Jovanovića, predsednika Beogradskog foruma, „1244 ključ mira u Evropi“.

Nakon usvajanja zaključaka i upućivanja telegrama podrške predsedniku i državnim organima Srbije, članovi Kluba i njihovi gosti, u pratanji domaćina obišli su Akva park, Muzej voštanih figura i ZOO vrt, ponos grada Jagodine i nastavili druženje u atmosferi obostranog uvažavanja i izraze dubokog prijateljstva!