PREMINUO GENERAL MAJOR U PENZIJI STEVAN TOMIĆ

 

General Tomić je rođen 12. jula 1946. godine  u selu Gornji Dragaljevac, opština Dragaljevac kod Bijeljine, Bosna i Hercegovina. Po nacionalnosti je Srbin.

 Završio je osnovnu školu u Gornjem Dragaljevcu (četiri razreda) i u Brčkom (1961); Ekonomsku školu u Bijeljini (1965); Vojno ekonopmsku akademiju Kopnene vojske 1971. godine u Beogradu i  Komandno-štabnu školu taktike Kopnene vojske 1983. godine u Beogradu. Posle srednje ekonomske škole radio je kao sekretar u Zemljoradničkoj zadruzi u Donjem Dragaljavcu i odslužio vojni rok na Brionima, Pula.

Proizveden je u čin potporučnika finansijske službe 20. septembra 1971, a unaprijeđen u čin poručnika 1973. (prevremeno),  kapetana 1976, kapetana prve klase 1978,  majora 1981. (prevremeno), potpukovnika 1985, pukovnika 1991. godine. U čin general-majora unaprijeđen je 28. juna 1994. godine.

Obavljao je dužnosti načelnika finansijske službe u protivtenkovskom artiljerijskom puku u Ptuju; načelnik finansijske službe u planinskoj brigadi u Kranju; načelnik organa za planiranje i razvoj 9. Armije u Ljubljani; referent za finansije i budžet u Organu za finansiranje 9. Armije u Ljubljani;  načelnik Organa za planiranje i finansiranje u pješadisjkoj diviziji u Mariboru; načelnik za planiranje i finansiranje komandi 31. Korpusa u Mariboru (sa grupom starješina preveo jedinice korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sa skoro svom raspoloživom tehnikom i većinom aktivnih vojnih i civilnih lica); referent za stambene kredite u Vojnom servisu Narodne banke Jugoslavije u Beogradu; načelnik Uprave za planiranje, razvvoj i finansije 2. Vojne oblasti i načelnik Uprave za planiranje, razvoj i finansije Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Službovao je u garnizonima Ptuj, Kranj, Ljubljana, Maribor, Šabac, Beograd i Han Pijesak.

Penzionisan je 1. decembra 1996. godine.

Upokojio se 7. septembra 2019. godine na VMA u Beogradu.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom,  Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i Ordenom Njegoša II reda.

U vremenu od 23. juna 1991. do 30. avgusta 1991. godine učestvovao je u borbenim dejstvima na teritoriji Slovenije na dužnosti komandanta grupe za odbranu graničnog prelaza Holmec i kasarne Dravograd. U otadžbinsko-odbrambenom ratu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini učestvovao je od 5. maja 1992. do 11. maja 1992. u komandi 2. Vojne oblasti i od 12. maja 1992. godine do 15. decembra 1995. godine na dužnosti načelnika Uprave za planiranje, razvoj i finansijsko u Glavnom štabu Vojske Republike Srpske.

Diplomski rad u Komandno-štabnoj školi taktike Kopnene vojske radio je na temu „Protiv-desantna odbrana od vazdušnog desanta Varšavskog ugovora na kosovsko-metohijskoj desantnoj osnovici“.

Ispraćaj generala Tomića iz Beograda iz kapele u Deligradskoj ulici br. 36, biće u utorak 10. septembra u 12. čaova.Opelo i sahrana biće  u  njegovom rodonom mestu u sredu11. septembra  u 13. časova.