AKTIVNOSTI ČLANOVA KLUBA TOKOM BEOGRADSKOG SAJMA KNJIGA

 

Uporedo sa obavezama i aktivnostima koje se odnose na pripremu i održavanje godišnje Skupštine Kluba, koja će se održati u Požarevcu 31.oktobra, Izvršni odbor Kluba je u skladu sa godišnjim planom saradnje sa Ministarstvom odbrane i Generalšrabom VS i planiranim aktivnostima na beogradskom sajmu knjiga, na štandu MEDIJA CENTRA ODBRANA, održao promociju Studije „Vojska Jugoslavije u odbrambenom ratu 1999.“

Kao što je poznato Studiju su izradili članovi Kluba koji su bili na vrlo visokim i odgovornim komandnim i drugim dužnostima u Ministarstvu odbrane i GŠ VJ, a štampana je u saradnji sa MO Srbije.

Na promociji su govorili predsednik Skupštine Kluba general M. Miladinović, predsednik IO Kluba general L. Kastratović, članovi Kluba admiral B. Antići i general R. Tomanović.

Nakon promocije Studije, članovi Kluba su učestvovali na tribini pod naslovom „Koncept totalne odbrane u savremenim uslovima“ u organizaciji MO. Na tribini su govorili državni sekretar u MO  Aleksandar Živković, članovi Kluba general u penziji V. Kovačević i  admiral u penziji B. Antić,  pukovnik dr D. Stojaković i potpukovnik Ž.  Stojaković.

U slobodnoj diskusiji na tribini su govorili i generali M. Miladinović, L. Kastratović, S. Mučibabić i V. Pandurević. Na tribini su komparativno analizirani različiti koncepti totalne odbrane u svetu, naša iskustva iz perioda ONO i DSZ, kao i iskustva iz prošlih ratova na kraju prošlog veka te na osnovu moguće fizionomije budućih ratova. Ovo je tema koja će biti aktuelna u procesu operacionalizacije nove Strategije nacionalne bezbednosti Srbije i Strategije odbrane.

Na našu žalost na pomenutim aktivnostima prisustvovao je vrlo mali broj članova Kluba. Zato molimo i pozivamo sve članove da se u skladu sa vlastitim interesima i mogućnostima uključe u pomenute i slične aktivnosti koje organizuje IO Kluba.