PROMOCIJA KNJIGE „HIBRIDNI RAT – TEORIJA I PRAKSA“

 

U organizaciji MO – MEDIJA CENTAR ODBRANA i Kluba generala i admirala Srbije i Udruženja „Milutin Milanković” u prepunoj svečanoj sali Doma Vojske Srbije u Beogradu 24.10.2019. u 19.00 časova održana je promocija knjige „HIBRIDNI RAT – Teorija i praksa“, ruskog akademika prof. dr Igora Nikolajeviča Panarina.

O knjizi su govroili priređivači izdanja na srpskom jeziku prof. dr Elizabeta Ristanović, general prof. dr Miroslav Talijan, predsednik Kluba general u penziji Milomir Miladinović i autor.

Tokom promocije prikazan je i bogat kulturno – zabavni program u kome su učestvovali naši eminetni umetnici kompozitor Nikola Rackov, glumica Ivana Žigon, glumac Lepomir Ivković i operski pevač Oliver Njego.

Poznati ruski akademik i stručnjaka za informacioni rat prof. dr Igor Nikolajevič Panarin  u svojoj knjizi „Hibridni rat – teorija i praksa“, objašnjava genezu terminološki novog, ali u istoriji mnogo puta ispoljenog i oprobanog fenomena nazvanog «hibridni rat».

U knjizi prof. dr Panarina posebno se obrađuju terorizam, obojene revolucije i sajber operacije, informacioni rat koji predstavlja specifikum današnjice, kao i upravljanje informacionim tokovima u kriznim situacijama — objasnila je prof. dr E. Ristanović, dajući primere hibridnog rata sprovedenog nad srpskim narodom u operacijama kao što su «Bljesak», «Oluja», «Milosrdni anđeo».

 Prof. dr Ristanović je istakla da hibridni rat, kao način novog ratovanja, uključuje nova oružja i tehnologije poput sajber napada, propagande, delovanje nevladinih organizacija, ekonomske blokade, terorizam, etničke i religiozne sukobe, korupciju i druge načine delovanja koji nisu oblik klasičnog rata.

Ona naglašava da savremeni rat obuhvata jednu drugu formu koja se može posmatrati kao medicinsko — biološka, a to je rat za duše ljudi.

U tom kontekstu prof. dr Ristanović osvrnula se i na formulu prof. dr Panarina «3D», koja kao meru u borbi protiv hibridnog rata podrazumeva duhovnost, državnost i dostojanstvo.

 

Prema rečima brigadnog generala prof. dr Miroslava Talijana, knjiga «Hibridni rat» je svestrano i originalno delo koje je proizvod višedecenijskog autorovog pedagoškog i praktičnog naučnog rada. Kako kaže, knjiga je bogata riznica podataka, u kojoj se autor osvrnuo na radove brojnih savremenih geopolitičara na kojima se zasnivaju kako zapadne tako i ruska geopolitička doktrina.

Knjiga «Hibridno ratovanje», naglašava general Talijan, može u mnogome koristiti Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije, institucijama srpskog vojnog školstva i drugim vojno-obrazovnim i naučnim ustanovama, a posebno oficirskom koru jer njen tekst u velikoj meri objašnjava istoriju zbivanja među najrazvijenijim zemljama sveta. Brigadni general dodaje da je Panarinovo delo korisno štivo i za državnike, političare, ali i širu čitalačku publiku koja želi da sagleda savremene pretnje i ugrožavanje bezbednosti.

 

U ime izdavača na promociji je govorio general-potpukovnik u penziji Milomir Miladinović, koji je predstavio najznačajniji podatke iz biografije autora i istakao da Klub generala i admirala Srbije ima za cilj da prenese mladim generacijama svoja iskustva iz rada i rata, da pomogne sadašnjim pripadnicima sistema odbrane da lakše obavljaju svoju svetu dužnost — odbranu zemlje i očuvanje slobode naroda.

Jedan od načina pomoći, naglašava Miladinović, je ukazivanje na nove oblike pretnji i ugrožavanja, a upravo Panarinovu knjiga može biti korisna u tome.

Autor knjige prof. dr Igor Nikolajevič Panarin objasnio je da se izraz «hibridni rat» pojavio u SAD 2005. godine i da se kao doktrina dalje razvijao u okviru NATO-a.

Panarin naglašava da se trudio da u knjizi da svoje viđenje fenomena hibridnog rata, koje se u odnosu na zapadne teoretičare razlikuje u tome što oni u sastav hibridnog rata ne uključuju obojene revolucije, terorizam i ekonomske sankcije.

Prof. dr Panarin kaže da je važno uvideti da je vojni deo hibridnog rata na poslednjem mestu, a da je prva na udaru duhovna sfera, u čemu se prepoznaje i napad na pravoslavlje, kao deo tehnologije hibridnog rata.

Drugo je, dodaje Panarin, što je srpski narod, kao i ruski, razdeljen stotinama godina, a što je upravo delo zajedničkih neprijatelja. Naš zadatak je da pre svega vratimo duhovne vrednosti, poput porodice, rekao je Panarin.