PROSLAVA DANA VOJNIH VETERANA

Министарство одбране Републике СрбијеВојска СрбијеMinistarstvo odbrane i Vojska Srbije ove godine proslavlja Dan vojnih veterana – 4. decembar.Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse
Ministarstva odbrane, kao nosilac realizacije ove aktivnosti, poziva Vas
da svojim ličnim prisustvom i prisustvom predstavnika Vašeg udruženja
uzmete učešće u obeležavanju zajedničkog praznika.Proslava Dana vojnih veterana realizovaće se 4. decembra 2019. godine po

sledećem:

1.      Komemorativne aktivnosti:

–       Komemorativna ceremonija polaganja venaca kraj Spomen-kosturnice
vojnika stradalih u srpsko-turskim ratovima i Srpsko-bugarskom ratu
(12.00 časova) i kraj Spomen-kosturnice branilaca Beograda u Prvom
svetskom ratu (12.20 časova) i centralna komemoracija kraj Spomenika
oslobodiocima Beograda u Drugom svetskom ratu u okviru Novog Groblja
(12.45 časova);

2.      Svečana akademija povodom Dana vojnih veterana, u Kongresnoj sali
Doma Garde na Topčideru, u vremenu od 18.00 do 20.00 časova.

Molimo Vas da, u skladu sa napred navedenim planom pojedinačnih
aktivnosti, uskladite prisustvo članova Vašeg udruženja prema sledećem:

Na komemorativne ceremonije na Novom groblju možete uputiti svoje-
delegacije koje će položiti vence ili samo prisustvovati ceremoniji, u
skladu sa mogućnostima;
Svečanoj akademiji povodom Dana vojnih veterana, pored Vašeg-
prisustva, predviđeno je prisustvo i pedeset (50) članova Vašeg
udruženja.

Shodno navedenom, molimo vas da potvrdite prijem ovog poziva, kao i da
nam u skladu sa navedenim aktivnostima dostavite sledeće podatke:

da li će vaše udruženje uputiti delegaciju koja će položiti venac ili-
samo prisustvovati komemorativnim ceremonijama 4. decembra 2019. godine
i na kojim lokacijama, najkasnije do 28.11. 2019. godine, na E-mail
adresu utsv@mod.gov.rs;
za Vaše prisustvo i  prisustvo predstavnika vašeg Udruženja Svečanoj-
akademiji molimo da nam, takođe, najkasnije do 28.11.2019. godine, na
E-mail adresu utsv@mod.gov.rs, dostavite podatke (ime i prezime, kao i
po potrebi vrstu, tip i broj registarskih tablica motornog vozila) u
cilju obezbeđenja ulaska u vojni objekat, kao i parking mesta za motorna
vozila. Molimo da navedenim razrezom za prisustvo Svečanoj akademiji
obuhvatite lica iz vašeg sastava koji su učestvovali u podešelonu vojnih
veterana na prikazu sposobnosti „Sloboda 2019“ povodom Dana oslobođenja
Beograda u Drugom svetskom ratu.

Podatke o licima dostaviti u tabeli koju dostavljamo u prilogu mejla.

Posebno naglašavamo da je u skladu sa protokolom, dolazak predstavnika
udruženja na navedene lokacije na kojima se realizuju komemorativne
ceremonije potrebno obezbediti 15 minuta pred početak aktivnosti, a na
Svečanu akademiju 30 minuta pre početka aktivnosti.

Takođe, u skladu sa protokolom, obaveštavamo vas da je na Svečanoj
akademiji predviđeno da predsednici udruženja budu smešteni u 5. redu,
dok su za penzionisane generale i admirale rezervisana mesta od 6. do 8.
reda.

Lica za kontakt: vojni službenik Biljana Šljivančanin, telefon
011/3203-576 i vojni službenik Nataša Mitrović, telefon 011/3203-055 i
064/2004-204.

S poštovanjem,

pukovnik
Duško Šljivančanin

Sektor za ljudske resurse
Uprava za tradiciju, standard i veterane
Beograd, Nemanjina 15

tel. 011/32-03-055
faks: 011/30-00-316

 

 

OdgovoriProsledi