ODLAGANJE AKTIVNOSTI

Zbog vanredne situacije u zemlji, uzrokovane korana virusom, obaveštavamo članove Kluba, da se do daljnjeg odlažu planirane aktivnosti za 23. i 24.mart 2020. godine.