PREMINUO POPOVIĆ BRANISALV BACKO GENERAL-MAJOR U PENZIJI

General.major Popović Branislav Backo, rođen je 18. oktobra 1931 godine u selu Prekodolac u opštini Vladičin Han u Srbiji.

Osnovnu školu završio je u Vladičinom Hanu, a gimnaziju u Vranju.Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1959.godine, Školu rezervnih sanitetskih oficir 1960-te, a specijalizaciju medicine u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“  u Vojnoj bolnici u Zagrebu 1967. Školu narodne odbrane završio je 1982. godine.

 

U čin general-majora unapređen je 22.decembra 1988.godine.

Pored ostalih dužnosti bio je načelnik Uprave u Sanitetskoj upravi SSNO i predsednik Glavne vojnolekarske komisije.

U invalidskoj penziji je od 1992. godine, ali je do kraja 1995. godine bio na ratištima, a posle toga je u Savezu udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata radio na pitanjima zdavstvene zaštite.

Odlikovan je osam puta, pored ostalog  Ordenom za vojne zasluge sa velikom zvezdom, Ordenom rada sa crvenom zastavom i Orednom Njegoša 2. stepena od Republike Srpske.

Izdao je više naučnih radova i organizovao i učestvovao na brojnim kongresima i skupovima iz oblasti medicine.