APEL KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

Klub generala i admirala Srbije ima pouzdana saznanja da je general Ratko Mladić  duže vreme u vrlo lošem zdravstvenom stanju. Zabrinjavajuće je da se bolest u poslednje vreme svakodnevno pogoršava, a da se bolesnik nalazi u pritvorskoj jedinici gde ne postoje odgovarajući uslovi za dijagnostikovanje stanja i lečenje.

 

 

Upoznati smo da su branioci generala Mladića podneli zahtev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu da se pacijent, zbog ovako teškog stanja, premesti u bolnicu radi primene adekvatne terapije i odgovarajuće medicinske nege, sa čime su saglasni i srpski lekari upućeni u Mladićevo zdravstveno stanje.

Zabrinuti smo da se, i pored ovako teškog stanja, ne uvažavaju brojni apeli odbrane i porodice za njegovu hospitalizaciju, da se ignorišu evidentne zdravstvene komplikacije i da mu se ugrožavaju osnovna ljudska prava u zdravstvenoj zaštiti (pravo na adekvatno lečenje, pravo na informacije o stanju zdravlja, o lečenju i predstojećim intervencijama).

Odbrani se ne dostavljaju redovno službeni izveštaji i zvanična medicinska dokumentacija o njegovom zdravstvenom stanju niti sedmične informacije o zdravstvenom stanju njegovom medicinskom timu.  Veoma mu je ugrožen i sam život. To najviše brine, jer je time zanemareno prirodno, međunarodno pravo i ljudsko dostojanstvo.

Ovakvim odnosom dovodi se u pitanje i pravo na fer i pravično suđenje zbog njegovih ograničenih mogućnosti u pripremi i učešću u nastavku suđenja.

Javno apelujemo na Mehanizam za krivične sudove u Hagu da se ispoštuje jedno od osnovnih ljudskih prava – pravo na lečenje i da se general Mladić hitno premesti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi specijalističkog dijagnostikovanja stanja i adekvatnog lečenja.

Apelujemo da se zvanična medicinska dokumentacija redovno dostavlja odbrani, a sedmična informacija o zdravstvenom stanju njegovom medicinskom timu u skladu sa odlukom žalbenog veća.

Apelujemo na odgovarajuće institucije Ujedinjenih nacija, Međunarodni komitet crvenog krsta i na organe vlasti Republike Srbije, prvenstveno Ministarstvo pravde, da odlučno zahtevaju preduzimanje predloženih mera u cilju zaštite života i osnovnih ljudskih prava generala Mladića.

Zahtevamo da se general Ratko Mladić odmah prebaci u bolnicu radi hitnog preduzimanja odgovarajućih mera lečenja.

Na sednici Izvršnog odbora Kluba  doneta je odluka da se ovaj apel javno objavi.

U Beogradu, 15. juna 2020. godine

PREDSEDNIK  IO                                                                                                          general-major dr Luka Kastratović