PLAKETA KLUBA „ROMANIJI PUTEVIMA AD SOKOLAC“

Klug generala i admirala Srbije, nedavno je dodelio Plaketu Kluba preduzeću „Romanija putevi AD Sokolac“ za ostvarenu saradnju i pruženu pomoć u stvaranju povoljnijih materijalnih i smeštajnih uslova za rad Kluba.

Plaketu, u prostorijama ove radne organizacije, direktoru „Romanija putevi AD Sokolac“, Mirku Pandureviću, u prisustvu njegovih saradnika, uručio je dr. Vinko Pandurević, sekretar Kluba KGAS.

Tom prilikom, dr Pandurević, prisutnima je predstavio sadržaj, delokrug i rezultate rada Kluba generala i admirala Srbije, u saradnji sa državnim institucijama, društvenim organizacijama, pre svega u oblasti odbrane i bezbednosti, razvijanju patriotizma i negovanju tradicija srpske vojske i srpskog naroda.

To je bila prilika da se o radu Kluba više sazna na prostoru Republike Srpske. Plaketa je primljena sa posebnim interesovanjem i zahvalnošću i zauzimaće vidno mesto u vitrini priznanja ovog renomiriranog preduzeća za puteve, koje je po svojim rezultatima rada poznato širom Republike Srpske, BiH i regiona.