DODELA JUBILARNE SPOMEN MEDALJE

KLUB GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

Broj 41-1/2020.
03. novembra 2020. godine
B E O G R A D

O B A V E Š T E NJ E

Poštovani članovi Kluba, drage kolege!

Na osnovu člana 18. stav 1. alineja 8. Statuta Kluba generala i admirala Srbije, Skupština Kluba generala i admirala Srbije na godišnjoj sednici koja je održana 31.10.2019. godine u Požarevcu donela je ODLUKU o izradi i dodeli Jubilarne spomen medalje povodom 15 godina formiranja Kluba i 75 godina pobede nad fašizmom pod nazivom „75 + 15 – sećanja“.

JUBILARNA SPOMEN MEDALJA „75 + 15 – SEĆANJA“ je priznanje koje je Skupština Kluba ustanovila povodom petnaest godina formiranja Kluba i sedamdesetpet godina pobede nad fašizmom, kao priznanje koje se dodeljuje samo povodom navedenih jubileja.

IZGLED MEDALJE: AV – u osnovi na kružnoj podlozi prečnika 37mm – Georgijevska zvezda, preko koje se nalazi amblem Kluba u reljefu, prečnika 17mm .
RV – natpis 1945 – 2020 – 75 godina pobede nad fašizmom.
Medalja ima vrpcu i zamenicu smeštena u plavoj kutiji, na kojoj se nalazi Amblem Kluba.

JUBILARNA SPOMEN MEDALJA „75 + 15 – SEĆANJA“ (u daljem tekstu medalja) dodeljuje se jednokratno svim članovima Kluba povodom 15 godina osnivanja Kluba i 75 godina pobede nad fašizmom.

U slučaju da je član Kluba preminuo u periodu izrade i dodele medalje, medalja se dodeljuje njegovoj porodici.

S obzirom na novonastalo stanje – pogoršanu epidemisku situaciju u Srbiji, koja je uticala na okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, IO Kluba nije u mogućnosti da organizuje i održi u celosti sve planirane aktivnosti, kao i Svečanu i Godišnju Skupštinu Kluba, na kojima bi između ostalog bile uručene i Jubilarne medalje svim članovima Kluba.

S toga je Izvršni odbor Kluba odlučio da Jubilarne medalje uruči svim članovima Kluba do kraja kalendarske godine i to na sledećei način:

Uručenje Jubilarne medalje obaviće se u prostorijama Kluba u Domu VS, Braće Jugovića 19, počev od 16.11.2020. i to svakog ponedeljka u vremenu od 10.00 -12.00. Uručenje Jubilarne medalje vršiće general-potpukovnik u penziji Milomir Miladinović – predsednik Skupštine Kluba i general-major u penziji dr Luka Kastratović – predsednik Izvršni odbora Kluba.

Preuzimanje medalje se vrši uz lični potpis svakog člana Kluba. U slučaju objektivne sprečenosti pojedinih članova da lično dođu i preuzmu medalju, za njih medalju, uz potpis, mogu preuzeti drugi članovi Kluba koji su sa istim u neposrednom kontaktu (komšije, ili se često druže), kao i članovi porodice člana Kluba.

II

Pored navedenog Izvršni odbor Kluba obaveštava svoje članove i o sledećem:

Napori Kluba da se unapredi zdravstvena zaštita članova Kluba urodili su određenim rezultatima, postignut je dogovor o lečlenju na VMA sa načelnikom poliklinike VMA pukovnikom dr Radetom Prelevićem. U vezi s tim obaveštavamo članove Kluba da u buduće, pored dosadašnjeg načina zakazivanja pregleda, mogu zakazivati i sprovoditi lečenje preko poliklinike službe VMA, na telefon 011/ 3609-187. Pozive će primati ovlašćeno lice iz satava Ambulante za sistematske i konzilijarne preglede svakog radnog dana u vremenu od 08.30 do 11.00 i dogovarati termin realizacije.

Prilikom dolaska na pregled potrebno je poneti uput za pregled na VMA, zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu i člansku kartu Kluba.

S poštovanjem,

P R E D S E D N I K
General-major u penziji
Dr Luka Kastratović