O B A V E Š T E NJ E

 

 Poštovane kolege,

Ko želi organizovano da se vakciniše neka se javi Simi Bajiću na telefon 064 / 2252 – 013 ili na e-mail: simobajic@yahoo.com  do 28. (četvrtak) januara u 16,00 časova.

S poštovanjem

Predsednik IO Kluba

General-major u penziji

Dr Luka Kastratović