BIVŠI MINISTAR ODBRANE ISLUŽENI NATO LOBISTA PROTIV OBAVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA


 

U časopisu NOVI MAGAZIN broj 515 od 11/03/2021. objavljen je tekst pod naslovom „Georgijevska elita kratkog pamćenja“,  autora građanina Dragana Šutanovca, bivšeg ministra odbrane u Vladi Srbije. Tema teksta je Klub generala i admirala Srbije (u daljem tekstu Klub).

U navednom tekstu autor na proizvoljan i zlonameran način tumači odredbe Statuta Kluba, u kome su navedene osnovne odrednice o sadržaju i obalsti rada Kluba kao nestranačkog i neprofitnog udruženja građana u skladu sa Zakonom o udruženjima građana, ističući da je „Klub formiran kao elitističko udruženje sa namerom zaštite društvenog položaja svojih članova, koji su svoja znanja iz oblasti odbrane i bezbednosti podredili lukrativnosti i privilegijama svojih člnaova“.

Autor dalje ističe da je „Klub podržan  budžetskim donacijama, te besplatnim korišćenjem prostorija u Domu VS, te da se Klub kolektivno učlanio u SUBNOR kako bi lakše ostvario udeo u vlasništvu Doma VS, nekadašnjeg Ratničkog doma“. Autor teksta  zatim ističe svoja ideološka opredeljenja, kritikujući članove Kluba “da su bili članovi Komunističke partije kao i njihovi drugovi koji su nakon 1945. upadali i prisvajali kuće srpskih domaćina“, i pored navedenog ukazuje na „nekompatibilnost programskog rada Kluba sa radom SUBNOR-a“.

Gospodin Šutanovac posebno zamera Klubu „rusofilstvo“ i „orijentisanost Kluba isključivo ka Rusiji i njenim interesima“. U tom pogledu navodi da je „Klub  dodelio paradni bodež i Spomen medalju  ruskom izaslaniku odbrane u Srbiji“, te da „Klub prima donacije od ruskog izaslanstva odbrane“. Nadalje, gospodin Šutanovac posebno zamera Klubu što je pokrenuo inicijativu o „Ukidanju odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka“, koja je donesena 2010. u vreme njegovog mandata kao ministra odbrane.

Posebno mesto u navedenom tekstu zauzima kritika autora na račun Spomen medalje koju je ustanovio Klub povodom 75 godina pobede nad fašizmom i 15 godina od osnivanja Kluba. Naime autor  ističe da je Klub (zlo)upotrebio Georgijevsku lentu, koja se nalazi u osnovi Spomen medalje i da je u najmanju ruku taj „Imperijalni ruski simbol“, kontraverzan, priznajući da  Georgijevska lenta predstavlja ruski vojni i patriotski simbol koji se pojavio još 1769. kao deo Ordena Svetog Georgija“.  Autor zamera Klubu što je koristio georgijevsku lentu koju su prema njegovim rečima „koristili ruski kolaboracionisti nacističkog režima tokom Drugog svetskog rata“.

 

Na kraju autor sugeriše na koji način bi trebalo Klub da radi i da njegovi članovi „iznalaze optimalna rešenja u sistemu odbrane i bezbednosti, a ne da promovišu politiku trećih zemalja, i kao rezultat  svega „očekuje da članstvo Kluba smeni sadašnje rukovodstvo“.

Izvršni odbor Kluba smatra da je, radi istinitog i celovitog informisanja čanova Kluba i javnosti neophodno odgovoriti na tekst bivšeg ministra odbrane Dragana Šutanovca. Gospodin Šutanovac , kao građanin, ničim izazvan odlučio je da sačini „analizu rada Kluba“ i da  bez imalo skrupula iznese neistinite činjenice o Klubu. Gospodin Šutanovac je poznat kao neskriveni NATO lobista i kursista, kursiran  u NATO centrima na specijalnim kursevima u SAD i Maršalovom NATO centru za bezbednosne studije u Garmiš-Partenkirhenu, što ga je „preporučilo“ da bude ministar odbrane. IO Kluba smatra da je gospodin Šutanovac, odlučio da napadne Klub samo iz jednog razloga a to je zalaganje Kluba za ukidanje Odluke o obustavljanju obaveze služenja vojnog roka, kao njegove epohalne zasluge za sistem odbrane Srbije. On zna, kao NATO lobista, da mora delovati u intersu samog NATO, koji se žestoko protiv ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, kojim bi se znatno ojačali odbrambeni kapaciteti i sposobnosti Srbije. Šta IO Kluba misli o ponovnom obaveznom služenju vojnog roka možete videti na sajtu u tekstu pod nazivom „Obaveza služenja vojnog roka“.

Takođe Šutanovac je kao mistar odbrane zabranio da Klub koristi prostorije u Domu  VS, zaplenivši kao razbojnik  svu dokumentaciju Kluba, iako je Klub prostorije Doma VS koristio od 2005. godine na osnovu odluke tadašnjeg ministra odbrane. Osnovni razlog zbog koga je Klub izbačen iz Doma VS jeste taj što se Klub u svom programu rada zalagao za adekvatan sistem odbrane Srbije, osloncem na vlastite snage uz uvažavanje srpskih ratničkih tradicija, srpskog ratnog iskustva i što je Klub radio na potpunom rasvetljavanju NATO agresije na SRJ, osuđujući taj savez koji je protivno međunarodnom pravu i Povelji OUN izvršio agresiju na jednu suverenu zemlju. Takođe gospodinu Šutanovcu se nije svidelo to što Klub svake godine različitim aktivnostima poštuje i neguje istoriju sećanja, poštujući žrtave NATO agresije na SRJ i osuđujući agresiju na našu zemlju. U vreme ministrovanja gospodina Šutanovca nijedne godine ministarstvo odbrane nije   obeležilo godišnjicu NATO agresije na SRJ i nije odata počast žrtvama. Gospodin Šutanovac je za vreme svoga mandata ministra odbrane penzionisao mnoge ratne generale, otpustio iz vojske veliki broj pukovnika i potpukovnika. Smanjio brojno stanje vojske. Uništio velike količine ratne tehnike i borbenih sistema itd.

Navodi o Klubu izneti u Šutanovčevom tekstu su neodrživi iz sledećih razloga:

1) Klub je, kao nestranačko i neprofitno udruženje građana  formiran u skladu sa Zakonom u udruženjima građana, sa osnovnim ciljem doprinosa sistemu odbrane i bezbednosti Srbije, razvijanju i jačanju patriotskih osećanja i tradicija našeg društva, očuvanju Kodeksa Kluba, podrške naporima državnih organa u oblasti odbrane i bezbednosti koji su u skladu sa ustavom i zakonima Srbije i državnim i nacionalnim interesima. Klub nije elitističko udruženje. Članovi Kluba jesu stručna elita  u oblasti odbrane i bezbednosti, ali se ne ponašaju po sistemu ekskluziviteta i elitistički, nego dobronamerno i u funkciji opštih interesa i ciljeva u oblastima svoga delovanja.

2) Klub je kolektivni član SUBNOR-a to je tačno i kao takav se bori za očuvanje slobodarskih tradicija srpskog naroda iz perioda Drugog svetskog rata, a ne da bi se „dokopao dela vlasništva nad Domom VS“, kako tvrdi Šutanovac, koji bi trebao da zna kako je Dom VS sačuvan od privatizacije, odnosno tranzicije i prelaska vlasništva u ruke tajkuna. To je bio osnovni cilj Kluba kada je reč o vlasništvu nad Domom VS, koji treba da ostane u vlasništvu države.

3) Klub ostvaruje saradnju sa nizom drugih udruženja građana – nevladinih organizacija, koje deluju na polju odbrane i bezbednosti. Takođe sarađuje sa državnim organima (ministarstvo odbrane, VS, ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja), kao i sa međunarodnim organizacijama, izaslanstvima odbrane pri ambasadama stranih zemalja. Klub je nudio saradnju sa izaslanstvima odbrane Rusije, SAD i drugih zapadnih zemalja, Kine i zemalja iz okruženja. Saradnju je prihvatilo izaslanstvo odbrane Rusije i NR Kine. Sa tim izaslanstvima odbrane Klub sarađuje isključivo u cilju ostvarivanja svojh programskih zadataka u oblasti odbrane i bezbednosti u funkciji jačanja odbrambenih kapaciteta Srbije. Sa izaslanstvom NR Kine Klub ostvaruje povremenu saradnju. Izaslanstva zapadnih zemalja su se oglušila o naš poziv za saradnjom. Jasno je da do saradnje nije moglo doći jer su stavovi Kluba i stavovi izaslanstava iz NATO zemalja posve različiti kada je reč o agresiji NATO na SRJ i kada je reč o atlantskim integracijama Srbije, odnosno očuvanje i jačanje statusa vojne neutralnosti. Sa ruskim izaslanstvom odbrane Klub ima dobru i sadržajnu saradnju. I povodom takve saradnje IO Kluba je donosio odluke o dodeli priznanja određenim licima.

4) Klub se finansira iz članarine članova Kluba koja se plaća na mesečnom nivou. Pored toga Klub kao i druga udruženja građana učestvuje na konkursima iz oblasti odbrane i bezbednosti koje raspisuje ministrastvo odbrane. U tom smislu Klub je finsijski u skladu sa zakonom podržan prilikom štampanja dvotomne studije „Vojska SRJ u odbrambenom ratu 1999.“, kao i prilikom izrade Spomen medalje.

5) Primedbe koje je građanin Šutanovac izneo na račun Spomen medalje i georgijevske lente su zlonamerne. Georgijevska lenta jeste izvorno ruski simbol, ali je poprimio sveopšte i svetske razmere, kao simbol pobede nad fašizmom, kao simbol hrabrosti, pobede, i slobode. Danas se u preko 70 zemalja sveta koristi georgijevska lenta. Uvek je postojala i postoji zloupotreba simbola. Tačno je da su kvislinške ruske snage koristile  tu lentu, misleći da čine hrabra i herojska dela. Zloupotreba simbola ne može dovesti do njegovog ukidanja. Pod simbolom zvezde petokrake počinjena su velika junačka dela, ali i zlodela, pa se ona danas ipak koristi kao simbol junaštva, slobodarstva srpskog naroda tokom antifašitičke borbe u Drugom svetkom ratu. Taj simbol je u nekim zemljama i zabranjen. Da li to znači da i mi treba da se odreknemo toga simboma.

6) Pored redovnih članova Kluba u Klubu se nalaze i počasni članovi među kojima su bivši predsednik Savezne vlade SRJ Momir Bulatović (sada pokojni),  Ministar spoljnih poslova SRJ Živadin Jovanović, bivši predsednik SUBNOR-a Miodrag Zečević,  i ruski general Leonid Ivašov. Kandidati za počasnog člana bili su  i  nemački general Šmeling,  francuski general Pjer Galoa i grčki kapetan Marinos Ritsoudis,  ali su pre toga preminuli. Medalja Kluba će biti dodeljena francuskom majoru Binelu.

7) Klub je član Međunarodne federacije penzionisanih  oficira i oficira u rezerevi, koja broji preko 30 zemalja, među kojima su i neke članice NATO zemalja, kao i Izreal i Jordan.

Klub je otvoreno udruženje i spremno na saradnju sa svim dobronamernim udruženjima. Obračun koji  sa Klubom želi građanin Šutanovac je iznenađujuća stvar i nešto neočekivano, jer političko oživljavanje gospodina Šutanovca nije moguće u obračunu sa jednom nevladinom organizacijom. To će ipak morati potražiti u svojoj partiji, u opoziciji sa partijama na vlasti. Naša partija je Srbija, iako svaki član Kluba po vlastitom izboru može biti član bilo koje partije, ali je partijsko delovanje u Klubu kao takvom isključeno.

IZVRŠNI ODBOR