NOVI HLADNI RAT I DRUGE VRUĆE TEME

 

(Geopolitički osvrt povodom 22. godišnjice agresije NATO saveza na SRJ)

 

Ideja globalnog trajnog mira je vrlo stara ideja, do danas ne ostvariva. Ta ideja deluje kao utopija. Suprotno toj ideji svet je živeo i živi u permanentnim ratovima. U „hladnom ratu“ kao globalnom fenomenu, u „novom hladnom ratu“, te u mnoštvu lokalnih i regionalnih vrućih ratova, koji se manifestuju u konkretnoj formi oružanih sukoba. Kako ističu istoričari, kada govorimo o istoriji sveta i istoriji ljudskog društva obično govorimo o istoriji ratova.

PIŠE:

Dr Vinko Pandurević

general-potpukovnik u penziji

 

Svima je u glavnom poznata suština i određenje „hladnog rata“, kao perioda međunarodnih odnosa od završetka Drugog svetskog rata pa do početka devedesetih godina prošlog veka i  pada Berlinskog zida. To je period krajnje zaoštrenosti  u odnosima između velikih sila, s jedne strane SAD i njenih „partnera“, a s druge SSSR-a i njegovih „saveznika“.  Hladni rat se razvio kao posledica politike sa „pozicija sile“ od strane doskorašnjih ratnih saveznika, koji su zajedno ratovali protiv  Hitlerove Nemačke, i bili saveznici samo do trenutka kada su porazili zajedničkog neprijatelja. Jednom saveznici ne znači uvek saveznici. Politika, geopolitika, imperijalne težnje, ideološke suprotnosti, borba za opštu prevlast u svetu doveli su do novih zaoštravanja međunarodnih odnosa, koji se po mnogo čemu ekstremnije ispoljavaju nego u vreme hladnog rata.

Ishod hladnog rata je dobro poznat – raspad SSSR-a, ujedinjenje Nemačke, „razbi-raspad“ SFRJ, nestanak Čehoslovačke  i propast socijalizma u istočnoj Evropi i trijumfalizam Zapada i NATO na čelu sa SAD.

Upravo pobednički trijumfalizam SAD i njihovih saveznika u hladnom ratu, doveo je do nestanka bipolarnog svetskog poretka i stvaranja unipolarnog sveta, u kome je glavni takmac hladnog rata SSSR, odnosno Rusija ispala iz igre, prešla u fazu povlačenja i popuštanja, vodeći više računa o interesima i potrebama onih koji su je porazili, a SAD  su nastavile sa nadmetanjem vodeći računa samo o sopstvenim interesima, potiskujući Rusiju sve dublje na istok, u izolaciju, ekonomsko propadanje i zavisnost i milost od SAD.

Stravične su posledice koje je izazvao i koje izaziva globalni poredak nametnut od strane SAD uz podršku  moćnih zemalja NATO saveza i EU, u njihovom pohodu „širenja zapadne-američke demokratije na Istok“, primoravajući istočne zemlje da uđu u NATO savez i EU. Navedeni pohod sa hegemonističkim ambicijama, koji je izazvao mnogostruko više oružanih sukoba i intervencija OUN nego za 40 godina hladnog rata, milione izbeglica, beskućnika, migranata, promene granica mnogih država od Jadranskog mora do Kine i nastanak desetine novih država sa nejasnim granicama, raspršio se udarajući u zid koji se zove Rusija, i preteći izbijanjem sukoba većih razmera.

Rusija kao glavna brana daljim hegemonističkim aspiracijama zapadnih sila, postaje i „glavni krivac za sve svetske nedaće“, glavni objekat i meta napada NATO saveza i njegovih „partnera“. Bilo koja država ili savez država  bez razlike na karater međusobnog povezivanja, ukoliko se javi kao prepreka aspiracijama SAD i NATO saveza, postaju njihovi neprijatelji, jer SAD pod „pravom odbranom“ podrazumevaju sposobnost da nedozvole nikom da postane pretnja ili neprijatelj. Upravo je Rusija postala glavna brana „predtrampovskoj Americi“, a posebno današnjoj i „američkom srljanju svetom“ i „guranju sveta u provaliju“, transformišući unipolarni poredak u svetu u multipolaran ili čak difuzan. Zbog toga je komandant združenih snaga NATO u Evropi general Ted Volters na simpozijumu vojno-vazduhoplovnih asocijacija krajem februara ove godine  izjavio: „Bez obzira na sveopšte osude međunarodne zajednice  i kontinuirane ekonomske sankcije Rusija izvodi zlonamerne akcije, usmerene na destabilizaciju situacije u celom svetu. Mnoge takve akcije se izvode u Evropi. Rusija nastavlja da bude pretnja  postojanju SAD i naših evropskih saveznika….. Rusija pokušava da sačuva sfere uticaja iz vremena sovjetske ere i koristi silu protiv susednih država“. Na ovakvoj platformi, platformi koja se oslanja na zamenu teza je nastao i odvija se „novi hladni rat“.

Nastupi i političara sa istoka i političara sa zapada na bezbednosnim forumima, pokazuju da jedni druge sve manje slušaju. Odnosi između Amerike i Evrope su vrlo opterećeni, posebno u vreme administracije D. Trampa, a sada se još više zaoštravaju dolaskom Bajdena na čelo SAD (Bajden je nazvao Putina „ubicom“, a Putin je odgovorio, „svako po sebi sudi drugome“); odnosi između Zapada i Rusije su potpuno narušeni i ispunjeni velikim nepoverenjem, a odnosi između SAD i Kine su u fazi trgovinskog rata i rata oko „ljudskih prava“. Ovome treba dodati  i Fukojamino priznanje da nije nastupio „kraj istorije“ i pobeda  liberalne demokratije. Izdvajanja za vojne potrebe u poslednjih desetak godina su znatno uvećane, gde su SAD na vodećoj pozicji, iza kojih su znatno zaostali geostrateški rivali, Rusija, a nešto manje Kina. Hladnoratovska linija podela nije nestala samo je  iz Centralne Evrope pomerena na istok.

Nakon propasti VU i SSSR-a, NATO je na čelu sa SAD nastavio da forsira  NATO – rešenja, ekskluzivni bezbednosni poredak bez Moskve, radi trajnog baziranja SAD u Evropi.

Opijene slavom i pobedom u hladnom ratu SAD kao da nisu primetile da se  post Jelcinova Rusija konsolidovala, da je na svetsku scenu stupila nova Putinova Rusija, a pored nje i Kina u ekonmskom usponu, modernizovana i na spoljnopolitičkom planu sve aktivnija, kako zapad kaže čak i „agresivna“. Putinov nastup na Minhenskoj konferenciji 2007. gde je govorio o proširenju NATO na istok, o vojnim intervencijama SAD bez mandanta SB UN, o uspostavljanju sistema  protiv raketne odbrane  u istočnoj Evropi i drugim temama, je  govor koji je bio  suma svih problema koje su imali i imaju i danas Rusija i Zapad. Nastup Putina je označio trijumfalan povratak Rusije na svetsku političku scenu. Putin je istakao da za „savremeni svet jednopolarni sistem je ne samo neprihvatljiv, već je i nemoguć“, predvidevši stvaranje novih centara moći. Putinov nastup je izazvao  burne reakcije na Zapadu, šireći antirusko raspoloženje.

Dakle nakon pada berlinskog zida, okončan je hladni rat, tako da su usledili mnogi vreli ratovi, radi ustoličenja i održanja unipolarnog svetskog poretka. Tu možemo istaći prvi irački rat – agresiju SAD na Irak,  NATO  agresija na SRJ, drugu agresiju SAD na Irak, te pokretanje čitavog talasa  revolucija u Severnoj Africi, uništenje više država (Irak, Sirija, Libija), mnogi državni prevrati i građanski ratovi, kao i širenje terorizma. U svetu se u prvim decenijama dvadesetprvog veka iz godine u godinu povećava broj konflikata unutar država. Prema navodima Hajdelberškog instituta  samo u 2013. beleži se 414 konflikata, od kojih je 45 kvalifikovano kao najviši stepen nasilja, a prema nalazima po kriterijumima problema mira, 20 njih su u svetskim razmerama pravi ratovi. Samo u vreme predsednika Buša Mlađeg, u 60 zemalja sveta delovali su specijalni američki timovi. U 2011. bilo ih je u 120 zemalja, a potom specijalne snage SAD deluju u preko 134 zemlje, sa preko 70.000 ljudi. (Izvor: Nick Turse, 16.01.2014.). Sve akcije koje preduzimaju SAD po svetu, usled nepostojanja druge sile kao korektivnog geopolitičkog faktora, manifestuju se između ostalog u formi „Operacija za stabilizaciju“ koje priprema i izvodi zajedno sa partnerima u NATO. Takve operacije se izvode u „krhkim državama“ koje su institucionalno slabe,  koje ne mogu da kontrolišu  osnovne vitalne funkcije, nesposobne su da osiguraju bezbednost društva i koje ne kontrolišu teritoriju, a u stvari SAD ih učine takvim. Međutim postepenim jačanjem međunarodnih pozicija Rusije i njenog evroazijskog geopolitičkog vektora, uticaj SAD na istoku Evrope i u Evroaziji počinje da biva obuzdan. U saradnji sa Kinom, Indijom i nekim bivšim sovjetksim republikama formiraju se nove bezbednosne asocijacije i organizacije kao što su ŠOS, ODKB, BRIKS i dr. Počinje novo međusobno nadmetanje velikih sila, odnosi se zaoštravaju, ulazimo u fazu „NOVOG HLADNOG RATA“.

Ukrajinska kriza, koju su direktno pripremile i organizovale SAD, u nastojanju da eliminišu uticaj i prisustvo Rusije na Crnom moru i u Ukrajini, bila je poslednja opomena za Rusiju  „da se suprostavi američkoj samovolji, bezakonju i drskosti“, kao je to govorio general Leonid Ivašov. Pripajanje Krima Rusiji, i zadržavanje ruskog uticaja u regiji Crnog mora, pružilo je Rusiji važan oslonac za daljnje geopolitičko delovanje na svojim zapadnim i  jugozapadnim granicama, zatim prema sredozemlju. Odlučnošću  sa kojom je Rusija nastupila u sirijskoj krizi i geostrateški i vojni potezi koje je vukla značajno su ojačali njen geopolitički položaj i pridobila je mnoštvo drugih država, kao i podršku kolektivnih mehanizama bezbednosti čiji je član (ŠOS i ODKB).

Kao forma novog hladnog rata, koja je bila vrlo prisutna i u vreme hladng rata pojavljuje se sve obimnija i brža modernizacija oružanih snaga kako Rusije tako i članica NATO saveza. NATO nastoji što više vojnih resursa,  kako ljudskih, tako i najmodernijih borbenih sistema rasporediti uz samu granicu sa Rusijom, održati što više vojnih vežbi, samo sa jednom porukom „navodnom odbranom od agresivnog nastupa Rusije prema zapadu“. Rusija sve više širom  sveta izvozi naoružanje i vojnu opremu visokog tehničko-tehnološkog kvaliteta.  U novom hladnom ratu Rusija je uspela sačuvati Siriju kao državu i osujetiti dalje jačanje SAD u tom regionu. Zatim je podržala Venecuelu i zaštitila je od razornog uticaja SAD. Čvrsto brani Rezoluciju 1244 SB UN i podržava suverenitet Srbije.

Ako je neko očekivao da će svet nakon nestanka VU i raspada SSSR-a, dočekati i gašenje NATO saveza i miran svet sa više slobode i demokratije, prevario se.  Zašto smo ušli u fazu novog hladnog rata?  „SAD su nacija, kako kaže Emil Vlajki,  koja nije prestala ratovati od svoga nastanka“ (E. Vlajki, Američki teror).  Zbignjev Bžežinski smatra da je sve pod kontrolom SAD: „svetske institucije, međunarodni odnosi,  evropski saveznici, slobodna trgovina, nerazvijeni, izborni procesi, kapital drugih zemalja, mediji, kultura, produkcija.“ (Z. Bžežinski, Velika Šahovska tabla).  Prema Bžežinskom van njegove zemlje, nema  i ne bi smelo biti autonomije, za bilo koga i za bilo što.  On dalje ističe: „treba otvoreno kazati da zapadna Evropa ostaje u velikoj meri pod američkim protektoratom i da društva koja je konstituišu podsećaju na nekadašnje vazalne zemlje“. Nakon pada berlinskkog zida u dokumentu – izveštaju „Wolfovitz“ koji je objavljen 1992. se naglašava da se ne sme dozvoliti da iko ospori američku dominaciju, pa ni evropski saveznici. „Američka spoljna politika  mora imati za cilj da ubedi potencijalne konkurente da odustanu od te zamisli. Svetski poredak obezbeđuju SAD koje moraju biti spremne i da nezavisno deluju ako drugačije nije moguće. Isto tako moramo sve uraditi kako bi se sprečila pojava nekog evropskog bezbednosnog sistema kojim bi NATO bio doveden u pitanje“. (Navedno prema E. Vlajki, Američki teror). Uprkos ovakvim nastojanjima SAD pojavljuju se druge države, izazivači ovakvoj politici. Upravo govor Putina na Berlinskoj konferenciji 2007. jeste odgovor na ova pitanja.

EU, kao ekskluzivni klub država, politički i ekonomski oslonac NATO, kao nadnacionalna organizacija, predpostavljena i suprostavljena nacionalnoj državi i njenom  suverenitetu, zapala je u političku krizu zbog unutrašnje nefunkcionalnosti čak i prilikom rešavanja tekućih problema, ovoga puta zdravstvene prirode. Proklamovana solidarnost, humanost i demokratičnost izščezavaju preko noći.  NATO kao vojna snaga EU i mehanizam dominacija je u opadanju.

Novi hladni rat je izdanak sadašnjeg svetskog poretka koji možemo nazvati relativni unipolarizam, jer su SAD i dalje vodeća svetska sila, ali njihova moć nije apsolutna kao u poslednjoj deceniji prošlog veka. SAD su svesne svoga postepenog deklinizma, pa zato optužuje druge zemlje, pre svih Rusiju i Kinu da destabilizuju svet, da destabilizuju Balkan. Destabilizuju nestabilno, tj. vraćanje u „prirodno stanje stvari“.

Šta nam je novi hladni rat doneo na Balkanu i u našem regionu? Shodno svojim starteškim opredeljenjeima SAD traže „ključ za balkansku bravu“, kako efikasno da upravljaju tim „verigama sveta“. Pre nego što se NATO odlučio na oružanu agresiju na SRJ, SAD su činile sve da domicilni balkanski činici ostanu  na nivou manipulativnog objekta, da ne dostignu status regionalnog subjekta. Na osnovu toga SAD su odredile svoje favorite i autsajdere, saveznike i suparnike. Jedne su podržavale i stavile ih u funkciju svojih interesa (Albance, Hrvate, Bošnjake), a Srbe su sistematski propagandno dehumanizovali, fizički uništavali i nastojali verski i identitetski preobraziti. Srbi se nisu mirili sa nasilno uspostavljenom, i nametnutom političko-geografskom kartom Balkana i zbog toga su bili izloženi nepravednim američkim udarima i oružanoj agresiji.

U vremenskom međuprostoru, od završetka hladnog rata, pa do izbijanja novog hladnog rata, u posve unipolarnom poretku sveta, SAD i NATO su, kada je očekivano hlađenje međunarodnih odnosa i stabilizacija prilika u svetu, doveli do usijanja i ratnog požara na Balkanu i drugde po svetu podstičući druge da ratuju u njihovom interesu i za njihove ciljeve, ili su se pak i sami angažovali i to svestrano uključujući i oružanu agresiju na SRJ. U tom periodu svestrano su radili na preuređenju odnosa na Balkanu, pomeranju svoga uticaja na istok, što brže i što bliže granicama Rusije, stvaranju novih saveznika na bliskom istoku, obezbeđujući uslove za opkoljvanje  Rusije po sistemu „Anakonde“, radi njene konačne podele na tri dela itd. Ovi procesi nisu išli planiranom dinamikom. Zakasnili su sa pomeranjem na istok ka Rusiji. Srpski činilac na Balkanu ih je zadržao ne planirano dugo, zato su se našli sučeljeni sa vojno i ekonomski oporavljenom Rusijom i ekonomski ojačanom Kinom i ušli su u fazu hladnog rata. Otpor oružanoj agresiji NATO na SRJ  koji je pružila država i vojska bio je važan faktor za prevazilaženje „inhibiranog straha u svetu“ (M. Stepić, Kroz balkanski durbin). SRJ  i njena vojska su pokazale da je otpor NATO moguć, i otvorile pitanje šta bi bilo tek ako bi SAD napale Rusiju, Kinu ili Iran. Kredibilitet NATO je doveden u pitanje. Javljaju se pukotine unutar samog saveza. NATO nastoji  očuvati atlantistički, talasokratski unipolarizam, kao tvrdi činilac za nametanje zapadnih vrednosti celom svetu. VB iako izvan EU  ostaje  američki nosač aviona uz zapadnu obalu Evroazije. Istovremeno jača ruso-fobija i kino-fobija. NATO se grčevito bori da odstrani „ruski maligni i opasni uticaj“, zato je po kratkom postupku primio neke nove članice, istočne zemlje i zemlje bivše Jugoslavije, radi infiltriranja u srce Balkana.

U novom hladnom ratu Rusija je uspela da se uzdigne i samu sebe zaštiti. Uključila se aktivno u odbranu svetskog poretka i uloge OUN.  Vrlo moćno oružje Rusije u novom hladnom ratu jeste ruski cevovodno-gasni trozubac, koji se prostire sa severa kao Severni tok 1 i 2 i nekadašnji Južni tok koji se pojavio u obliku Turskog toka.

Kakva nas konfrontacija u buduće očekuje, kako na Balkanu, taku i u celom svetu? Da li ćemo videti udružene SAD i EU protiv zbirno Kine i Rusije, ili samo Kina i SAD, ili Islamski svet  sučeljen sa „nevernicima“. U ovakvim kombinacijama treba uzeti u obzir sledeće varijable, koje će uticati na konačan skor u geopolitičkoj tranziciji: 1) Snaga Sibira – rusko energetsko napajanje Kine; 2) Severni tok 1 i 2 rusko energetsko napajanje Nemačke; 3) Turski tok – energetsko napajanje  EU; 4) Pojas i put – kineska ambicija ekonomskog i trgovinskog prodora u Evropu; 5) Moždana smrt NATO, kako je to rekao francuski predsednik Makron; 6) Kriza EU; 7) Osovina Peking – Moskva – Berlin, umesto sve slabije talasokratske poluge Vašington – Brisel; 8) Stvaranje Velike Evroazije i 9) Vreme kao poseban faktor koji na kraju daje odgovore na sve.

Kako su se NATO agresija na SRJ i kasnije novi hladni rat odrazili na geopolitički identitet srpskog naroda i srpskih zemalja? Pojam srpske zemlje  žrtvovan je u ime „mira u kući“, u zajedničkoj državi južnih Slovena. Ovaj pojam se ponovo javio tokom i nakon razbi-raspada Jugoslavije devedesetih godina prošlog veka. Danas se može pronaći u retkim  naučnim radovima. Dok se još jedino  nalazi u srpskoj himni (u drugoj, četvrtoj i šestoj strofi), verovatno da bi se zamenile reči „srpskog kralja“.

Sa stanovišta geopolitičkog identiteta srpski kod je  dominatno kopneni, što takođe može da znači pripadnost Istoku. Međutim Srbi i srpske zemlje se nalaze pred izazovom i procesom nametnutog ekonomsko-političkog i vojno-strategijskog transfera u evroatlantske integracije. U kulturno-civilizacijskom,  etno-nacionalnom pogledu nesporna je pripadnost Srba i srpskih zemalja Istoku. Srbi se nalaze pred izazovom  nove prekoredne, nadnacionalne i multietičke integracije (EU), a da predhodno nisu izvršili prioritetnu nacionalnu integraciju srpskih zemalja u nacionalnu srpsku državu.

Ovo može biti presudno u identitetskom preoblikovanju i prevođenju Srba iz pravoslavnog areala u zapadne civilizacije. Ovakvi procesi mogu dovesti do raspolućenosti srpskog nacionalnog bića, do unutrašnjih nestabilnosti, i do toga da Srbija postane „rastrzana zemlja“. (Milomir Stepić, Srpski geopolitički obrazac). Ovo preoblikovanje geopolitičkog identiteta ne može biti posledica autonomne promene geografsko-istorijske datosti, nego je to proces  ekspanzionističkog zamaha Zapada kao pobednika u Hladnom ratu.

Danas se odvija sistematičan proces prekomponovanja srpskog geopolitičkog identiteta, koji sprovode zapadne sile. U tom smislu se koriste i drugi narodi koji su bili u zajedničkoj državi sa Srbima ili nacionalne manjine kao što je Albanska na KiM. Na udaru se nalazi srpski pijemontski (ujediniteljski) identitet. Cilj je onemogućavanje ne samo sve srpskog okupljanja nego i očuvanja teritorijalne celovitosti Srbije. Istovremeno se poništava  identitet posrednika i uporišta za ruske transbalkanske ambicije usmerene ka Sredozemlju, preventivno se poništava i transformiše u identitet „odskočne daske“ i transgresione linije za ekspanziju evroatlantskog činioca prema istoku. Kao posledica ovoga procesa srpske zemlje bi ponovo ušle unutar „zavese“  zemalja između Baltika i Sredozemlja, s funkciom proameričke prepreke za rusko-nemački kontakt, kao tampon zona. Srbija i srpske zemlje gube značaj centralnosti i čvornosti i tranzitnosti (centralna oblasti i teritorijalno jezgro). U ovom smislu na značaju dobijaju Mađarska, Hrvataka, Rumunija i Bugarska, koje su se pokazale kao lojalne u tranasatlantskom prodoru na istok. Srpske zemlje poprimaju identitet opkoljenosti, kao polsedica instaliranja suparničkog, i neskriveno neprijateljskog okruženja (M. Stepić, isto).

Postmoderno „dekodiranje“ srpskog geopolitičkog identiteta jeste sastavni deo pacifikovanja srpskog činioca u celini, koga talasokratski  evroatlantski Zapad stereotipno percepira kao ruskog telurokratskog eksponenta i „remetilački faktor“ utilitarne veštačke  ravnoteže (ne)moći na globalno strategijski važnom Balkanu.

Geopolitičko pozicioniranje Srbije u svetu u kome dominira novi hladni rat, i pored bogatog istorijskog, političkog, međunarodno-pravnog, geopolitičkog i drugih iskustava, je vrlo teško i složeno pitanje. Srbija se mora energično boriti da se  srpski geopolitički identitet nebi teritoprijalno-nihilistički sveo na „ne-velikosrpski“, „bezopasan“, „poželjan“, na tromoravsko-užesrbijanski geopolitički identitet, kako to reče profesor Milomir Stepić.