PREMINUO GENERAL-PUKOVNIK ANDRIJA RAŠETA

U Beogradu je, 7.12.2021, preminuo general-pukovnik u penziji, Andrija Rašeta. Ispraćaj za kremaciju biće na Novom groblju u Beogradu, 10.12.2021, u 9.30. časova

smart

General Rašeta rođen je 1934. godine u Donjem Lapcu u Hrvatskoj.

Osnovnu školu završo je u rodnom mestu i Apatinu. Školu aktivnih pešadijskih oficira završio je 1953, Komandno-štabnu akademiju 1968, a Školu narodne odbrane 1975. godine. Pohađao je i završio više kurseva u JNA.

Obavljao je razne dužnosti u rodu pešadije i vršio sve komandatske i druge visoke dužnosti od nivoa bataljona do armije i armijske oblasti, bio je i zamenik načelnika Generalštaba JNA.

Bio je opunomoćenik JNA u razgovorima sa vladama Slovenije i Hrvatske, za kontakt sa misijom UN. Bio je član državne komisije SFRJ i SRJ za kontakt sa snagama UN, do penzionisanja 1992. godine.

U čin general-majora unapređen je 1983, prevremeno u čin general-potpukovnika 1988, a u čin general-pukovnika 1991. godine.

Odlikovan je Medaljom za vojne zasluge, Ordenom Narodne armije sa srebrnom zvezdom, Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, Ordenom narodne armije sa zlatnom zvetdom, Ordenom brastva i jedinstva sa srebrnim vencem i Medaljom UN.