PREMINUO GENERAL-MAJOR MILOVAN BERBERSKI

Preminuo je general-major Milovan Biberski. Opelo će biti održano 29. januara ove godine u 11.15 časova na Novom Groblju u Beogradu, a priprema za kremaciju u 1145. časova istog dana.

General Berberski rođen je 1930. godine u Zrenjaninu. Školu za  aktivne artiljerisko-tehničke oficire završio je 1951, mašinski fakultet 1959. godine. Poslediplomske studije oblika magesterija 1973, i poslediplomske studije oblika doktorata 1975. godine.

Penzionisan je 1990. godine.

Tokom službe bio je nastavnik u TŠC, pa referent u Tehničkoj upravi, tehnički direktor u Remontnom zavodu Kragujevac i zamenik načelnika Tehničke uprave JNA.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom, Ordenom rada sa zlatnim vencem, Ordenom narodne armije sa zlatnom zvezdom, Ordenom narodne republike Koreje i Ordenom bratsva i jedinstva sa srebrnim vencem.