PREMINUO GENERAL-MAJOR BRANKO ČAĐO

Preminuo je general-major Branko Čađo u 85-toj godini života. Sahrana će biti obavljena  9.februara ove godine, na groblju Lešće u Beogradu, u 11. časova.

 

General Čađo rođen je 1935. godine u selu Donji Jelovac, opština Bosanska Dubica u BiH.

Završio je realnu gimnaziju 1950, učiteljsku školu 1954. godine.

Vojnu akademiju kopnene vojske – smer pešadija, završio je 1957. godine, a Višu vojnu akademiju KoV 1971. godine. Komandno-štabnu školu SAD, završio je 1973 godine.

U čin general-majora unapređen je1992, a penzionisan je 1993. godine.

Obavljao je osnovne dužnosti u KoV. Potom razne dužnosti u Uprvi bezbednosti. Pored ostalog, bio je vojni izaslanik u Venecueli, zamenik načelnika Operativne grupe za saradnju sa međunarodnim snagama UN, načelnik Uprave za obaveštane poslove GŠ.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom narodne armije 3.reda, Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvezdom i Ordenom za vojne zasluge sa zlaznim mačevima!