PREMINUO GENERAL-POTPUKOVNIK ZLATOJE TERZIĆ

U Beogradu je preminu general-potpukovnik Zlatoje Terzić.

U subotu, 28. maja, opelo preminulom biće na groblju Orlovača u Beogradu u 11.30 časova, a sahrana u 12. časova.

General Terzić rođen je 1947. godine u selu Musina Reka u opštini Kraljevo.

Završio je gimnaziju 1966. godine u Kraljevu, a Vojnu akademiju Kopnene vojske-smer artiljerija 1970. godine u Beogradu.

Veliki deo radnog veka proveo je na raznim dužnostima u Školi rezervnih oficira artiljerije, kao nastavnik u Vojnoj akademiji KoV. Potom je radio u Upravi artiljerije, u kabinetu SSNO. Bio je načelnik Odeljenja za regrutovanje, popunu i mobilizaciju Vojske Jugoslavije, te načelnik štaba Novosadsko korpusa. Bio je načelnik Četvrte uprave GŠ, pa pomoćnik Načelnika GŠ, ujedno i načelnik Sektora za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost GŠ.

Pored redovne dužnosti bio je i predsednik Komisije Ministarstva i Generalštaba za saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

U čin general-majora proizveden je 1994, a u čin general-potpukovnika 1998. godine. Penzionisan je 2003. godine.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, Ordenom za hrabrost i Ordenom Vojske Jugoslavije 2. stepena.

Bavio se naučno istraživačkim radom u čemu je bio koautor i autor više studija.