PRERMINUO GENERAL-MAJOR BRANKO BILBIJA

U Beogradu je 13.avgusta 2022. godine preminuo general-major Branko Bilbija. Komemoracija će biti u četvrtak 18.08.2022. godine u Domu Vojske u Beogradu u  u 10.00 časova, a kremacija istog dana  na Novom Grobljju u Beogradu,  u 12.00 časova.

General Blibija je rođen 1947. godine u selu Podvidača, Sanski Most u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio u Kragujevcu, a vazduhoplovnu gimnaziju „Maršal Tito“ u Mostaru 1964. godine. Vazduhoplovnu vojnu akademiju završio je 1967, Komandno-štabnu akademiju RViPVO 1978, a Školu narodne odbrane 1994. godine.

U čin general-majora proizveden je 1997, a penzionisan je 2001. godine.

Bio je pilot i nastavnik letenja i obavljao je sve osnovne dužnosti u avijaciji i u Vazduhoplovnom opitnom centru, čiji je bio i načelnik u periodu 1988-1992. godine.

Vršio je i brojne dužnosti u Komandi RV i PVO i bio je direktor Savezne uprave za kontrolu letenja. Učestvovao je u odbrani od agresije NATO na istoj dužnosti.

General Bilbija je odlikovan Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, Ordenom narodne armije sa zlatnom zvezdom i Ordenom jugoslovenske zastave 3. stepena.

Nosilac je zlatnog letačkog znaka.