PREMINUO GENERAL-MAJOR RADOMIR GOJOVIĆ

General Gojović, preminuo je 12.10.2022. godine, a sahranjen je u rodnom selu Sekirača, opština Kuršumlija, 15. oktobra 2022. godine.

General Gojović rođen je februara 1943. godine u selu Sekirača, opština Kuršumlija. Osnovnu školu završio je 1958, a Pešadijsku podoficirsku školu 1961.godine. Gimnaziju je završio 1964, a Pravni fakultet 1971. godine.

Pripravnički staž završio je u Vojnom sudu, Vojnom tužilaštvu i Vojnom pravobranilaštvu u Sarajevu, gde je položio i pravosudni ispit 1973. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu na Katedri za krivično pravo 1989. godine.

U čin general-majora unapređen je 1999. godine. Penzionisan je 2001. godine.

Obavljao je niz dužnosti u pešadiji i pravnoj službi u JNA i Vojsci SCG.

Bio je predsednik Vojnog suda u Beogradu i načelnik Pravne službe u Generalštabu VJ i Ministarstvu odbrane Srbije do penzionisanja.

Odlikovan je Medaljom za vojne zasluge, Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom rada sa srebrnim vencom, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom i Ordenom vojske Jugoslavije drugog reda.