PREMINUO GENERAL-MAJOR U PENZIJI MIROSLAV FILIPOVIĆ

General Filipović preminuo je u 83-ćoj godini života u Beogradu. Opelo će biti u petak, 22. decembra u 10.00 časova a sahrana u 10.30. časova.

General Filipović je rođen 1942. u selu Bogojevcu kod Kuršumlije.

Pored osnovnog obrazovanja završio je Srednju pešadisku podoficirsku  školu u Sarajevu 1960 godine. Vojnu akademiju KoV – smer pešadije završio je 1966. godine. Komandno-štabnu akademiju završio je 1977, a Komandno-štabnu školu operatike KoV završio je 1985 u Beogradu. Završio je više visokih kurseva ranga pukova i brigada.

U čin general-majora proizveden je vanredno 1999. godine. Te godine je i penzinisan.

Koautor je u više knjiga i stručnih radova.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvezdom, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, Ordenom bratsva i jedinstva sa srebrnim vencem, Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima i Ordenom vojske Jugoslavije 2. stepena.