Načelnik Uprave za tradiciju, standard i veterane, primio delegaciju Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije

Načelnik Uprave za tradiciju, standard i veterane (osnovana 01.03.2010.) u Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane Srbije pukovnik Slađan Ristić sa saradnicima primio je delegaciju Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije na čelu sa generalom Đošan Milošem 22.10.2010. godine.

Načelnik Uprave sa saradnicima upoznao je predstavnike Izvršnog odbora sa poslovima koji se odnose na kulturnu, muzejsku i versku delatnost za potrebe sistema odbrane i pitanjima: tradicije i etike, podrške zaposlenima u pronalaženju novog zaposlenja, stambenog obezbeđenja, socijalnog i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, humanitarnog prava, kao i poslovima saradnje sa ostalim ministarstvima i organizacijama koje se bave poslovima tradicije, standarda i veterana.

Predstavnici Izvršnog odbora Načelnika Uprave sa saradnicima upoznati su sa aktivnostima Kluba generala i admirala.

Dogovorena je saradnja po pitanjima iz nadležnosti Uprave za tradiciju, standard i veterane Statuta Kluba generala i admirala.