Poziv za Godišnja Skupština Kluba generala i admirala Srbije 2010. godine

Poštovani kolega,

Izvršni odbor Kluba generala i admirala Srbije obaveštava Vas da će se 25. novembra 2010. godine održati godišnja Skupština Kluba generala i admirala Srbije, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova u zgradi Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 167 (Sala II). S tim u vezi, pozivamo Vas da svojim prisustvom uzmete učešće u radu Skupštine našeg Kluba. Za navedenu aktivnost je predložen sledeći

D N E V N I     R E D:

1. Otvaranje sednice Skupštine (izbor radnog predsedništva i usvajanje dnevnog reda).
2. Izveštaj predsednika Skupštine o jednogodišnjem radu Kluba.
3. Izveštaj predsednika Sekcije za društveno statusni položaj.
4. Izveštaj predsednika Nadzornog odbora.
5. Predlog odluke o povećanju iznosa članarine na 30 bodova mesečno.
6. Diskusije i usvajanje izveštaja i odluka.
7. Pauza sa otvaranjem prodajne izložbe slika.
8. Predlog odluke o dodeli priznanja Kluba za 2010. godinu.
9. Odluke, razrešenja, izbori.
10. Izveštaj predsednika Izvršnog odbora o realizaciji programa rada Kluba i predlog rada za 2011. godinu.
11. Diskusija i usvajanje odluka o dodeli priznanja i programa rada Kluba.
12. Izložba slika Ljubiše Stojimirovića sa koktelom.

Imajući u vidu da se radi o izuzetno važnoj aktivnosti Kluba u toku ove godine, apelujemo na što masovnijem odzivu, zbog čega Vas još jednom pozivamo da svojim dolaskom uzmete učešća u radu godišnje Skupštine.

S obzirom na činjenicu da su u toku intenzivne aktivnosti na izradi „Biografskog rečnika generala i admirala Srbije“, Uređivački odbor apeluje na sve generale i admirale – članove Kluba, koji nisu dostavili svoju biografiju, da istu pripreme i predaju na Skupštini Kluba. Članovi Kluba koji budu sprečeni da prisustvuju navedenoj aktivnosti mogu svoje biografije da dostave putem pošte na adresu Kluba (Savski trg 9, 11000 Beograd, sa naznakon za Klub generala i admirala Srbije) ili putem elektronske pošte.

Uz iskrene želje za dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, srdačno Vas pozdravljamo.  Do skorog viđenja!

PREDSEDNIK SKUPŠTINE KLUBA
general-potpukovnik u penziji
Ljubiša Stojimirović, s.r.

Broj 15-1
Od 10. novembra 2010. godine