Odluke Skupštine Kluba generala i admirala Srbije

O B A V E Š T E NJ E

Skupština Kluba generala i admirala Srbije, dana 25. novembra 2010. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sali 1 Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar M. Pupina broj 167, održala je svoju redovnu godišnju sednicu.

Uz prisustvo 106 članova Kluba od ukupno 189 članova koliko Klub broji na dan održavanja sednice Skupštine (što je znatno više od jedne trećine koliko je propisano članom 19. stav 2. Statuta) Skupština je punovažno usvojila sledeće odluke:

1. Usvojena je odluka o dodeli priznanja Kluba za 2010. godinu:

kao znak posebnog priznanja za izvanrednu saradnju i doprinos na afirmaciji Kluba,

dodeljuje se POVELJA
– Ljubomiru Domazetoviću, general-potpukovniku – posthumno.

za izvanrednu saradnju i doprinos radu i afirmaciji Kluba,

dodeljuje se ZAHVALNICA:

– Biblioteci „Ljubiša R. Đenić“ – Čajetina;

– Gradskom odboru SUBNOR-a Grada Beograda;

– Domu Vojske Srbije u Nišu;

– Ekološkom pokretu Grada Novog Sada;

– Redakciji lista „Pravda“ – Beograd;

– Televiziji „Galaksija“ – Čačak;

– Udruženju ratnih dobrovoljaca i potomaka 1912-1918. – Beograd;

– Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika;

– Branislavi Božović, službenici Gradske opštine Novi Beograd;

– Branislavi Stanišić, urednici Redakcije „Tanjug“;

– Ljubiši Dikoviću, general-potpukovniku, komandantu Kopnene vojske;

– Radetu Đorđeviću, glavnom uredniku Televizije „Resava“ – Svilajnac;

– Vladislavu Stankoviću, prvom srpskom dvorskom kaligrafu;

– Branislavu Petroviću, general-potpukovniku – posthumno i

– Miladinu Manojloviću, uredniku Radio “Beograda“.

2. Usvojena je odluka o prihvatanju Izveštaja predsednika Skupštine o jednogodišnjem radu Kluba, sa Izveštajem predsednika Sekcije za društveno statusni položaj, kao njegovom sastavnom delu.

3. Usvojena je odluka o prihvatanju Izveštaja predsednika Nadzornog odbora Kluba.

4. Usvojena je odluka o izmeni Statuta Kluba generala i admirala Srbije u članu 3. stav 1. Statuta Kluba generala i admirala Srbije, (broj 01/1-43 od 15. decembra 2009. godine), u delu kojim se regulišu sedište i adresa Kluba, utoliko što umesto reči: „Sedište Kluba je u Beogradu, Braće Jugovića 19,…“ treba da stoji: „Sedište Kluba je u Beogradu, Savski trg 9, …“ i dalje tekst ostaje nepromenjen, čime su promenjeni sedište i adresa Kluba generala i admirala Srbije.

5. Usvojena je odluka o povećanju članarine kojom se mesečna članarina za članstvo u Klubu generala i admirla Srbije, počev od 1. januara 2011. godine, utvrđuje u mesečnom iznosu koji odgovara dinarskoj vrednosti 30 (trideset) obračunskih bodova za obračun i isplatu penzije.

6. Usvojena je odluka o solidarnoj pomoći Kluba generala i admirala Srbije građanima Kraljeva za otklanjanje posledica zemljotresa od 3. novembra 2010. godine. Pomoć se određuje u visini mesečne članarine Kluba generala i admirala Srbije za mesec decembar 2010. godine.

7. Usvojena je odluka o razrešenju i izborima u organima Kluba, pri čemu je viceadmiral u penziji Milivoje Pavlović, na lični zahtev razrešen članstva u Izvršnom odboru Kluba. Na upražnjena mesta u Izvršnom odboru izabrani su: (1) general-major u penziji PEJAK dr VLADIMIR, i (2) general-major u penziji SLOBODAN PETKOVIĆ, dok je za člana Suda časti izabran general-major u penziji VLADIMIR BRDAR.

8. Usvojena je odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Plana rada u 2010. godini i usvajanju Programa rada Kluba za 2011. godinu.

Celokupan rad godišnje sednice Skupštine Kluba generala i admirala Srbije odisali su konstruktivnom i radnom atmosferom, umerenim izjavama i diskusijama, pozitivnim pristupom informacijama prezentovanim na samoj sednici kao i optimističkim očekivanjima u pogledu planova za naredni period.

Na samoj sednici pristupnicu za članstvo u Klubu potpisala su trojica nedavno penzionisanih generala.

U vreme pauze u radu Skupštine, za članove i goste, upriličena je svečanost otvaranja izložbe slika autora Ljubiše Stojimirovića, a po završetku formalnog dela sednice nastavljeno je druženje uz prigodan koktel i razgledanje izložbe.

Rad Skupštine pratili su i objavili izveštaje novinari iz: TV „Resava“ iz Svilajnca, TV „Galaksija“ iz Čačka, Radio Beograda – „Studio 202“, Redakcije lista „Pravda“, Lista „Borac“ i Glasila Udruženja vojnih penzionera Srbije „Vojni veteran“ iz Beograda. Pored informacija, Radio Beograd – „Studio 202“ objavio je i razgovor sa predsednikom Skupštine Kluba, Ljubišom R. Stojimirovićem i razgovor sa predsednikom Izvršnog odbora Kluba, dr Vidojem Pantelićem.