Програм рада

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  

РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

ЗА 2020. ГОДИНУ

                                                   

 1. Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост. На основу усвојених ставова Извршног одбора, у име Клуба пружати подршку свим нивоима власти у активностима на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије;

 

 1. Пратити и подржавати активности свих друштвених субјеката на превазилажењу проблема са којима се као друштво и држава суочавамо. На основу одлука Извршног одбора учествовати у тим активностима, а по потреби и иницирати такве активности;

 

 1. Наставити сарадњу са Министарством одбране и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, посебно на плану јачања система одбране, неговања слободарских традиција нашег народа и побољшања односа према војним ветеранима и њиховог статуса;

 

 1. Стално се залагати за доследно поштовање етике, угледа и части чланова Клуба, како унутар Клуба, тако и у друштву. Сви чланови и сви органи Клуба у свакој прилици ће чинити све што могу на очувању и јачању угледа Клуба у земљи и иностранству;

 

 1. Наставити започету међународну сарадњу, а у складу са реалним могућностима и потребама, ту сарадњу проширити;

 

 1. Наставити сарадњу са удружењима чији је Клуб колективни члан и са удружењима и организацијама са којим је већ остварена сарадња. У складу са потребама и могућностима остварити сарадњу и са другим удружењима и организацијама када је то у обостраном интересу;

 

 1. Пратити доношење закона и других прописа којима се регулишу социјални и друштвени статус војних пензионера и ратних војних инвалида. У сарадњи са Удружењем војних пензионера и другим заинтересованим удружењима, утицати да се доношењем тих прописа штите и јачају права и статус тих лица;

 

 

 1. Пружати правну, саветодавну и другу помоћ члановима Клуба, генералима који се налазе на издржавању казне по пресудама Хашког трибунала и генералима и адмиралима који i dawe добијају оптужнице;

 

 1. Активно учествовати у обележавању значајних историјских догађаја, неговању и очувању традиција наше државе и наше Војске, као и у неговању и очувању културног блага нашег народа. Кад год је могуће учествовати и на локалном нивоу, а по позиву и у пријатељским земљама, ако за то има могућности;

 

 1. Наставити са израдом и набавком усвојених признања у складу са реалним материјалним могућностима;

 

 1. Реализовати одређене културне и спортско-рекреативне садржаје, а у складу са интересовањем чланова и реалним материјалним могућностима;

 

 1. Реализовати активности на обележавању 21. годишњице НАТО агресије на СР Југославију – Србију;

 

 1. 13. Провести активности поводом 15-те годишњице оснивања Клуба генерала и

адмирала Србије

 

 

 14.Наставити са медијском презентацијом Клуба. Сајт Клуба континуирано ажурирати.

Наставити фотографско и филмско документовање рада Клуба;

 

 15.На основу усвојеног Програма рада Клуба за 2019.годину, Извршни одбор ће до 30.   12..2019. године израдити План рада и, до 15. 1. 2020. План финансирања Клуба за 2020. годину. На основу Плана рада Клуба, Подружница у Нишу ће израдити свој План рада и доставити га Извршном одбору на одобрење до 31.01.2020. године  и

 

16.Организовати  годишњу-изборну Скупштину Клуба у октобру 2020. године.

 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

генерал-мајор у пензији

др Лука Кастратовић