O nama

KLUB GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

Klub generala i admirala Srbije (u daljem tekstu – Klub) formiran je na inicijativu odbora u čijem sastavu je bilo jedanaest penzionisanih i aktivnih generala. Ministar odbrane Srbije i Crne Gore podržao je tu inicijativu i svojom odlukom br.72-8 od 17. januara 2005. godine stvorio uslove za rad inicijativnog odbora, a kasnije i Kluba. Osnivačka skupština održana je 30. juna 2005. godine, pa je i Dan Kluba 30. juni.

Prvi naziv Kluba bio je Klub generala i admirala Vojske Srbije i Crne Gore. Klub je registrovan po važećim zakonima Republike Srbije kao nestranačko, nepolitičko i neprofatibilno udruženje građana. Ima obeležja strukovnog udruženja. Ima svoj Statut, Kodeks i druga dokumenta koja regulišu rad Kluba. Klub se finansira sredstvima članarine, donacijama prijatelja Kluba i iz drugih izvora u skladu sa važećim propisima.

Klub je vanstranačko udruženje generala i admirala Srbije, osnovano radi očuvanja i negovanja slobodarskih tradicija Srbije i očuvanja ugleda i etike generala i admirala, doprinosa odbrambenoj sposobnosti zemlje, zaštiti ugleda generalskog kora, njihovog društvenog statusa i ostvarivanja kulturno-rekreativnih i drugih potreba. (čl.2, Statuta).

Članovi Kluba mogu biti generali i admirali Vojske Srbije, generali i admirali kojima je prestala profesionalna vojna služba, generali u rezervi i oficiri koji su bili na generalskom – admiralskom položaju. Odlukom Skupštine Kluba mogu se primiti i počasni članovi nezavisno od njihove profesije ili čina. Članstvo u Klubu je dobrovoljno, stiče se potpisivanjem pristupnice. Prvog juna 2015. godine Klub je imao 236 redovnih članova, ili, blizu tri četvtine od ukupnog broja generala i admirala koji primaju penziju u Republici Srbiji. Sada u Klubu nema članova koji su u aktivnoj službi Vojske Srbije. Počasni članovi su general-pukovnici Leonid Ivašov i Viktor Mihailovič Zavarzin iz RF. Počasni članovi Kluba, za života, bili su francuski general Pjer Mari Galoa i prof. dr Miodrag Zečević, predsednik SUBNOR-a Srbije.

Klub ima jednu podružnicu sa sedištem u Nišu koja okuplja i koordinira rad dvadaset dva generala i admirala čija su mesta boravka u Nišu ili njemu gravitiraju.

Organi Kluba su: Skupština, Predsednik Skupštine, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Statutarna komisija i Sud časti.

Sedište Kluba je u Beogradu, Braće Jugovića 19.