Skupština Kluba

 

Skupština je najviši organ Kluba koja izvršava obaveze predviđene statutom. Skupštinu čine svi članovi Kluba.

Skupština donosi sledeća dokumenta: Statut Kluba, Poslovnik o svom radu i radu organa i podružnica Kluba koje obrazuje, Kodeks članova Kluba, Pravilnik o raspolaganju finansijskim i materijalnim sredstvima, Pravilnik o radu Nadzornog odbora, Pravilnik o radu Statutarne komisije, Pravilnik o radu Suda časti, Pravilnik o vrstama priznanja i kriterijumima za njihovu dodelu, Odluku o formiranju podružnica, Odluku o formiranju sekcija Kluba i Odluku o prestanku rada Kluba.

Skupština Kluba bira predsednika Kluba (ujedno je i predsednik Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Skupštine, članove Izvršnog odbora, članove Nadzornog odbora, članove Statutarne komisije, članove Suda časti i članove radnih tela koje obrazuje.

Skupština Kluba utvrđuje godišnji program rada Kluba i listu kandidata za izbor u organe Kluba, odlučuje o svim pitanjima koja su pokrenuta na sednici Skupštine, o žalbama na odluke Statutarne komisije i Suda časti, kao i o njihovim predlozima i o prijemu počasnih članova Kluba.

Predsednik Skupštine Kluba generala i admirala Srbije je Vidoje Živković.

Zamenika predsednika Skupštine je Spasoje Mučibabić.