Извршни одбор Клуба

Извршни одбор припрема предлоге докумената из своје надлежности, које доноси или усваја Скупштина Клуба. На основу усвојеног Програма рада Скупштине израђује годишњи план рада Клуба, планира, организује и контролише извршавање одлука Скупштине, разматра иницијативе чланова Клуба о покретању поступка против чланова Клуба који је извршио повреду Кодекса и доставља предлог Суду части. Извршни одбор организује израду научно-истраживачких пројеката, студија, анализа, предавања, семинара, саветовања, културно-рекреативних активности чланова Клуба, организује пријеме и друге облике обележавања значајних јубилеја, пружа помоћ при решавању статусних и других питања чланова Клуба, прима странке и припрема одговоре на њихове предлоге, молбе и захтеве, предлаже састав, организацију и програм рада комисија и других радних тела за извршавање одлука Скупштине. Такође, предлаже формирање секција и одговоран је за њихов рад, предлаже и овлашћује чланове Клуба који у јавности иступају у име Клуба, именује оператера, уједно благајника Клуба.

Извршни одбор припрема предлог одлуке за доделу признања. Поводом одређених јубилеја – годишњица, планира и реализује полагање венаца на спомен обележја у земљи и иностранству. Предлаже Скупштини пријем у Клуб почасних чланова.

Извршни одбор Клуба чине председник и осам чланова, од којих је један председник Подружнице у Нишу.

Председник Извршног одбора Клуба је Лука Кастратовић. Чланови Извршног одбора су: Жарко Лазаревић (председник Подружнице у Нишу), Радослав Шкорић, Радивој Вукобрадовић, Марко Лугоња, Драгомир Крстовић, Миле Стојковић и Милош Ђошан.