Izvršni odbor Kluba

Izvršni odbor priprema predloge dokumenata iz svoje nadležnosti, koje donosi ili usvaja Skupština Kluba. Na osnovu usvojenog Programa rada Skupštine izrađuje godišnji plan rada Kluba, planira, organizuje i kontroliše izvršavanje odluka Skupštine, razmatra inicijative članova Kluba o pokretanju postupka protiv članova Kluba koji je izvršio povredu Kodeksa i dostavlja predlog Sudu časti. Izvršni odbor organizuje izradu naučno-istraživačkih projekata, studija, analiza, predavanja, seminara, savetovanja, kulturno-rekreativnih aktivnosti članova Kluba, organizuje prijeme i druge oblike obeležavanja značajnih jubileja, pruža pomoć pri rešavanju statusnih i drugih pitanja članova Kluba, prima stranke i priprema odgovore na njihove predloge, molbe i zahteve, predlaže sastav, organizaciju i program rada komisija i drugih radnih tela za izvršavanje odluka Skupštine. Takođe, predlaže formiranje sekcija i odgovoran je za njihov rad, predlaže i ovlašćuje članove Kluba koji u javnosti istupaju u ime Kluba, imenuje operatera, ujedno blagajnika Kluba.

Izvršni odbor priprema predlog odluke za dodelu priznanja. Povodom određenih jubileja – godišnjica, planira i realizuje polaganje venaca na spomen obeležja u zemlji i inostranstvu. Predlaže Skupštini prijem u Klub počasnih članova.

Izvršni odbor Kluba čine predsednik i osam članova, od kojih je jedan predsednik Podružnice u Nišu.

Predsednik Izvršnog odbora Kluba je Luka Kastratović, Žarko Lazarević (predsednik Podružnice u Nišu), Radoslav Škorić, Radivoj Vukobradović, Marko Lugonja, Dragomir Krstović, Mile Stojković i Miloš Đošan.