Sud časti Kluba

Sud časti je nadležan da u slučaju povrede Kodeksa kluba pokreće postupak protiv člana Kluba koji je izvršio povredu Kodeksa, da utvrđuje činjenice i donosi odluku o obustavljanju postupka, odnosno, o izricanju odgovarajuće mere, kao i da predlaže Skupštini preispitivanje odluka Suda o izrečenim merama.

Sud časti svoje odluke donosi na sednici veća Suda, većinom glasova.

Sud časti čine predsednik Suda i dva člana.

Predsednika Suda biraju članovi Suda javnim glasanjem.

Predsednik Suda časti Kluba je Vladimir Brdar, general-major u penziji.