Sekcija za politiku odbrane

Sekcija za politiku odbrane Kluba generala i admirala Srbije  organizuje se i funkcioniše u skladu sa odredbama Statuta Kluba, odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije.

 

Članovi Sekcije, prema sopstvenoj želji, su: Božidar Đokić, Veroljub Živković, Krsman Jelić, Marko Negovanović, Vidoje Pantelić, Radovan Radinović, Andrija Rašeta i Jagoš Stevanović.

Sekcijom rukovode rukovodilac Sekcije i njegov zamenik, a članovi Sekcije su generali i admirali koji su se opredelili za rad u njoj, uz mogućnost angažovanja i ostalih članova Kluba u zavisnosti od tematike kojom se Sekcija bavi u određenom vremenu.

Sekcija je otvorena za saradnju sa svim članovima Kluba i formiranim sekcijama u njemu, polazeći od činjenice da su se svi generali i admirali, obavljajući svoje dužnosti u toku aktivne službe, bavili politikom odbrane zemlje, s težištem na izradi doktrinarnih dokumenata koji obuhvaataju organizaciju, izgradnju i upotrebu oružanih snaga, pre svega Vojske, u odbrani slobode, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integritata zemlje. Pri tom je opredeljena na uvažavanje uticaja svih bitnih faktora na politiku odbrane zemlje.

Sekcija sarađuje sa institucijama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije nadležnih za politiku odbrane prema njihovoj iskazanoj potrebi za korišćenje stručnih i naučnih znanja članova kluba u realizaciji svojih zadataka.

Realizovani zadaci

Klub generala i admirala Srbije (njegova Sekcija za politiku obrrane) do sada je:

 • Organizovao okrugli sto na temu«Agresija NATO – uzroci, karakter i posledice krize na Kosovu u Metohiji», koji je održan 24. maja 2007. godine. Na okruglom stolu su učestvovali eminentni profesori sa Beogradskog univerziteta, naučni radnici, penzionisani generali i admnrali Vojske Srbije, predstavnici raznih udruženja i sredstava informisanja. Podneto je 14 referata, a u raspravi je učestvovalo osam gostiju i članova Kluba
 • Organizovao okrugli sto na temu «Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO pakta 1999.», koji je održan 9. juna 2009. godine. Na okruglom stolu su učestvovali generali, admirali, oficiri i druge značajne ličnosti koje su neposredno učestvovale u pripremi i izvođenju herojskog otpora i odbrane SR Jugoslavije. Podneto je 26 referata generala, admirala, oficira i drugih značajnih ličnosti koje su neposredno učestvovale u pripremi i izvođenju herojskog otpora i odbrane SR Jugoslavije.
 • Učešće na međunarodnoj konferenciji «NATO agresija – 10 godina posle»23-24. maja 2009. godine» i «Srbija i NATO» i okruglom stolu«Kosovo i Metohija – 13 godina posle agresije NATO»  marta 2012. godine u organizaciji Beogradskog foruma za svet ravnopravnih na kome su referate podneli general-potpukovnik Zlatoje Terzić (tema: Vojno-bezbednosni aspekt situacije na Kosovu i Metohiji) i general-potpukovnik Slobodan Petković (tema: Osiromašeni uranijum, zaštita životne sredine i stanovništva, naše večita briga i obaveza), objavljene u Zborniku radova pod naslovom «Od agresije do secesije».
 • Zajedno sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih i Savezom udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata, 23. marta 2013. godine, organizovao i izveo okrugli sto na temu«Od agresije do secesije» na kome su članovi Kluba podneli referate: kontraadmiral Boško Antić, Strateški interesi NATO na Kosovu i Metohiji; general-pukovnik dr Vidoje Pantelić, Ekonomske posledice agresije NATO i secesije Kosova i Metohije; general-pukovnik Spasoje Smiljanić, Bombardovanje, agresija ili nešto treće; general-major Slobodan Petković, Osiromašeni uranijum, zaštita životne sredine i stanovništva.
 • Organizovao i izveo Okrugli sto, 11. decembra 2013. godine, na temu «Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999. godine» na kome je podneseno 10 referata i jedan priložen rad.. Tako je zaokružena serija od tri okrugla stola na ovu temu u kojoj je podneseno 58 referata direktnih učesnika u oružanoj borbi (50 generala i 8 pukovnika»), kao i referata naučnih radnika, diplomata i pravnika Međunarodnog ratnog prava koji su u toku rata dali svoj pun doprinos odbrani zemlje.
 • Zajedno sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih i Savezom udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata organizovao i izveo, 22-23 marta 2014. godine, Međunarodnu konferenciju«Globalnim mirom protiv globalnog intervencionizma i imperijalizma» povodom 15-godišnjice agresije NATO na SR Jugoslaviju na kojoj je uečstvovalo nekoliko stotina učesnika i gostiju, a referate je podnelo 45 učesnika iz 17 zemalja. Referat pod naslovom «Agresija NATO na SR Jugoslaviju», u ime Kluba generala i admirala Srbije, podneo je kontraadmiral Boško Antić.
 • Zajedno sa Međunarodnim komitetom organizacija oficira u rezervi organizovao izveo, 24. aprila 2014. godine, Međunarodnu naučnu konferenciju na temu «Prvi svetski rat – povod, uzroci, pouke, posledice i sadašnjost» na kojoj su učestvovali predstavnici iz 20 zemalja članica Međunarodnog konsultativnog komiteta organizacija oficira  u rezervi.  Sekcija je učestvovala u pripremi, organizaciji i realizaciji Međunarodne naučne konferencije «Prvi svetski rat – povod, uzroci, pouke, posledice i sadašnjost»: izrada Radnog projekta, predlog teksta završnog dokumenta Konferencije, učešće u organizaciji izvođenju, priprema materijala za zbornik radova koga će objaviti Međunarodni konsultativni komitet organizacija oficira u rezervi…

Klub generala i admirala je:

 • Objavio zbornike radova sa sva tri okrugla stola pod naslovom«Vojska   Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999.» (četiri knjige).
 • Izdao delo«Profesionalne vrednosti generala i admirala» 2009. godine autora dr Radovana D. Tomanovića
 • Izdao Biografski rečnik«Generali i admirali Srbije 1981-2011», čiji su autori kontraadmiral Boško Antić, general-potpukovnik dr Radovan Tomanović, general-major Branko Fezer i general-potpukovnik mr Petar Škrbić. Redakciju celokupnog teksta izvršio je kontraadmiral Boško Antić. Glavni i odgovorni urednik je general-potpukovnik dr Radovan Tomanović. Delo  je predstavljeno javnosti na promociji 8. maja 2012. godine.
 • Izdao monografiju «Klub generala i admirla Srbije 2005-2015» povodom 10-godišnjice Kluba godine.

Autor i glavni i odgovorni urednik kontraadmiral Boško Antić.

 • Izdao Zbornik radova sa Međunarodne konfrencije «Prvi svetski rat – povod, uzroci, pouke , posledice i sadašnjost» godine, uz finansijsku podršku Ministarstva odbrane.

Glavni i odgovorni urednik kontradamiral Boško Antić.

 

Sa zajedničkih naučnih skupova (okrugli sto, konferencija), Beogradski forum za svet ravnopravnih objavio je:

 • Od agresije do secesije – Zbornik radova sa okruglog stola «Kosovo i Metohija 13 godina posle agresije NATO» – knjiga 1, 2012.
 • Od agresije do secesije – knjiga 2 – Zbornik radova sa okruglog stola «Od agresije do secesije» pod geslom «Da se ne zaboravi» (povodom 14. godišnjice agresije NATO) – knjiga 2, 2012.
 • Srbija i NATO – Zbornik radova sa okruglog stola «Srbija i NATO», 2011. Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2015. godine.
 • Od Nirnberga do Haga – Zbornik radova sa Međunarodne konferencije «Nirnberški proces – pouke istorije», 2012”.
 • Novi «hladni rat« – Agresija NATO 15 godina kasnije – Zbornik radova sa Međunarodne konferencije «Globalni mir protiv globalnog intervencionizma i imperijalizma», 2014.

Međunarodni komitet organizacija oficira u rezervi i penziji je u svom časopisu «Oficerskoe bratstvo» No 2(6) – 2014 objavio kratke sažetke izlaganja na Međunaroddnoj naučnoj konferenciji «Prvi svetski rat – povod uzroci, posledice i sadašnjost»

Pored ovih, objavljenih radova, urađeno je još nekoliko radova objavljenih u   izdanjima drugih institucija[1], kao i neobjavljenih:

(1) «Vojska u devedesetim i dvehiljaditim», autor general-poptukovnik Zlatoje Terzić; (2) «Vojnobezbednosni aspekt situacije n Kosovu i Metohiji», autor general-potpukovnik Zlatoje Terzić; (3) «Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti Srbije – sada i u budućnosti», autor general-pukovnika dr Branko Krga; (4) Strategijski koncepti NATO, autor general-potpukovik Jovan Milanović; (5) «Pouke Programa ‘Partnerstvo za mir», autor general-potpukovnik dr Radovana Tomanović; (6) «Savezništvo u funkiciji zaštite vitalnih državnih interesa Srbije», autori general-major dr Milinko Stišović i general-potpukovnik dr Radovan Tomanović; (7) Naučno-istraživački projekat «Angažovanje Jugoslovenske narodne armije u oružanim sukobima na prostorima SFRJ 1990-1992. godine», autor general-potpukovnik dr Radovan Tomanović; (8) «Nastavak pseudoevolucione kampanje oko Srebrenice je pretnja miru», autor general-potpukovnik dr Radovan Tomanović; (9) »Mesto mladih Srbije u sistemu odbrane», autor general-potpukovnik dr Radovan Tomanović; (10) «Pogled na oružane sukobe u Hrvatskoj od 1990. do 1995. godine», autor general-potpukovnik dr Radovan Tomanović; (11) “Hrvatsko fabrikovanje zla i mržnje prema Srbiji i srpskom narodu», autor general-potpukovnik dr Radovan Tomanović; (12) «Agresija NATO na SR Jugoslaviju i ‘Doktrina u pet etapa», autor general-potpukovnik Jovan Milanović.

Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji, 12. decembra 2015. godine,  „NATO pohod na Balkan – sledeći koraci“, u organizaciji Fonda strateške kuture učestvovali su: Spasoje Smiljanić, general-pukovnik u penziji, tema „Agresija NATO iz vazdušnog prostora“; prof. dr Branko Krga, general-pukovnik u penziji, tema „Karakteristike svetskih odnosa danas“; dr Radovan Radinović, general-potpukovnik u penziji, tema „Širenje NATO po obrascu glavnih geopolitičkih učenja zapada“; Jovan Milanović, tema „NATO kao sredstvo globalnog intervencionizma“; dr Luka Kastratović, general-major u penziji, tema „Zašto i koliko zemlje u tranziciji žure u NATO (primer Crne Gore)“.

Na Naučnoj konferenicji «Bezbednosni izazovi i pretnje na Balkanu», održanoj 29. januara 2016. godine u organizaciji Evroazijskog bezbednosnog foruma učestvovali su: prof. dr Radovan Radinović, tema «Odnosi NATO prema Balkanu; prof. dr Božidar Forca, tema «Bebzbednosna i odbrambena poliotika EU na Balkanu; prof. dr. Branko Krga, tema «Nacionalni interesi SAD na Balkanu»; prof. dr Mitar Kovač, tema «Opšti i regionalni bezbednosni kontekst neutralnosti Republike Srbije; prof. dr Spasoje Mučibabić, tema «Ekološka bezbednost na Balkkanu.

Na Tribini posvećenoj sećanju na žrtve agresije NATO u organizaciji Beogradskog foruma za svet ravnopravih, Kluba generala i admirala Srbije, SUBNOR-a i Društva srpskih domaćina, održanoj 23. marta 2016. godine, dr Luka Kastratović podneo je referat „Sedamnaest godina  od agresije NATO – Srbija prd novim bezbednosnim izazovima“.

U toku 2015. godine general-major Slobodan Petković nastupao je na tribinama u Beogradu  (u okviru sajma zdravlja u Domu sinndikata), zatim na tribinama u Zemunu, Kruševcu, Zrenjaninu i Jagodini. Teme o kojima je govorio vezane su za upotrebu osiromašenog uranijuma u agresiji združenih snaga NATO pakta na SR Jugoslaviju, a nosile su naslove:

–  Radiološka i hemijska kontaminacija SR Jugoslavije u NATO agresiji 1999. god. i uticaj na zdravlje stanovništva.

–  Upotreba osiromašenog uranijuma u agresiji združenih snaga NATO pakta na SR Jugoslaviju je ratni zločin a naša večita briga i obaveza za zdravlje stanovništva.

Članovi Kluba generala i admirala Srbije objavili su knjige[2]:

 • General-pukovnik Spasoje Smiljanić, „AGRESIJA NATO – Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdzšna odbrana u odbrani otadžbine, 2009“.
 • General-major, Miloš Đošan, „Od agresije do Tribunala“.
 • General-major, Miloš Đošan, „Okupirana zemlja“,
 • General-major, Miloš Đošan, „Generalov kosmetski put“.
 • General-major Slobodan Petković (koautor), „Osiromašeni utranijum,, metode detekcije, saniranje neposrednih efekata i prevencija kasnih posledica“.
 • General-major Slobodan Petković (koautor), „Zločin u ratu genocid u miru“.
 • General-pukovnik Miodrag Simić i general-potpukovnik Stamenko Nikolić , „Istina i zablude o petom oktobru 2000. Godine“, 2015.
 • Kontradmiral Boško Antić, „Srebrenica – velika obmana“, Centar za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske, Banja Luka, 2010.
 • Kontraadnmiral Boško Antić. Šajkaši – ratnici od zanata“, Centar za ravoj Šajkaške, 2014.
 • General-potpukovnik prof. dr Radovan Radinović, „Karakter ratova za razbijanje Jugoslavije“, Beogradski forum za svet ravnopravnih , Beograd, 2015.
 • Kontraadmiral Boško Antić, Monografija „43. klasa Škole nacionalne odbrane 1999/2000)“, 2015.
 • General-major dr Luka Kastratović, Razvoj sistema civilne odbrane u Republici Srbiji – novi model, Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti, 2015.
 • General-major Mirko Bjelanović, Razbijanje SFRJ i građanski rat u Hrvatskoj (1990-1995), Udruženje Srba iz Hrvatske, SKD „Zora“ i Srbska čitaonica „Jovan Rašković“, 2016.

Plan rada  Sekcije za 2016. godinu:

– Priprema za početak rada na izradi studije «Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije» (radni naslov) koristeći se referatima sa tri okrugla stola na tu temu, radovima članova Kluba generala i admirala Srbije na skupovima drugih institucija i udruženja, kao i objavljenim knjigama i člancima pripadnika Vojske Jugoslavije i svih onih autora iz zemlje i inostranstva koji obrađuju ovu temu u svojim delima. U cilju realizacije ovog zadatka, ukoliko dođe do njega, potrebno je doneti odluku o tome, izraditi Idejni i potom Radni projekat u kome će se precizirati obaveze svih organa Kluba u realizaciji ovog složenog zadatka.

Konačan završetak rada trebao bi  biti na Dan obeležavanja 20-godišnjice agresije (24. marta 2019. godine).

– Pripremi za štampanje i štampanje četiri knjige Zbornika radova «Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999. godine

– Promociji Zbornika radova sa Međunarodne naučne konferencije «Prvi svetski rat – povod, uzroci, pouke, posledice i sadašnjost».

– Promociji drugog izdanja Edicije Svedočanstva – Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO na SR Jugoslaviju 1999. godine»

– Saradnji sa Ministarstvom odbrane i Generalštabom Vojske Srbije u realizaciji zadataka u oblasti politike odbrane za koje iskažu zainteresovanost za angažovanje Kluba generala i admirala..

– Učešću na naučnim i drugim skupovima od značaja za odbranu zemlje i povodom značajnih datuma iz naše istorije.

– Saradnji sa Fakultetom bezbednosti i drugim obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji po pitanjima odbrane zemlje.

Rukovodilac Sekcije je general-potpukovnik dr Radovan Tomanović

 

 

 

[1] Navode se samo oni do kojih je Sekcija došla.

[2] Isto.