Sekcija za statusna i socijalna pitanja

 

Sekcija je formirana na osnovu  člana 22. Statuta Kluba, a njeni osnovni zadaci su: praćenje stanja u oblasti statusnih i socijalnih pitanja članova Kluba i pružanje pomoći u rešavanju nastalih problema; saradnja sa Upravom za tradiciju, standard i veterane MO u pripremi predloga zakona i podzakonskih propisa kojima se regulišu statusna pitanja penzionisanih vojnih lica; prikupljanje i analiza iskustava iz ove oblasti u zemljama u okruženju i šire i mogućnostima primene istih u našoj zemlji; učešće u sprovođenju odredaba Pravilnika o postupanju Kluba u slučaju smrti člana Kluba.

 

U prethodnom periodu sekcija se bavila pitanjima iz godišnjeg Plana rada sa težištem na daljoj i neposrednoj saradnji sa Upravom za tradiciju, standard i veterane MO, drugim upravama MO i GŠVS, UVPS i SUBNOR-om, kao i dalje aktuelnim pitanjem usklađivanja vojnih penzija za 11,06% od 01.01.2008. godine. Zajedničkim naporom, ovo pitanje je dovedeno do konačnog pozitivnog rešenja.

 

U narednom periodu Sekcija će nastaviti praćenje usklađivanja penzija; aktuelizirati pitanje vraćanja penzijskog osiguranja u Fond SOVO; insistirati na regulisanju pitanja nošenja svečane uniforme na vojnim i državnim svečanostima i redovnom pružanju pomoći porodicama umrlih članova Kluba.