Sekcija za tradicije

 

Sekcija za negovanje tradicija, u skladu sa Statutom Kluba generala i admirala Srbije, potrebama i mogućnostima svojih članova, organizuje i usmerava aktivnosti na negovanju tradicija Vojske Srbije, očuvanju i razvijanju ugleda i drugih stručnih i profesionalnih vrednosti generala i admirala, razvijanju i izgradnji vojničke etike i kodeksa oficira Vojske Srbije, kulturno – rekreativnih i drugih aktivnosti.

Težište je na očuvanju tradicija, kao jednog od najsnažnijih izvora moralnih i drugih vrednosti ispoljenih u službi oružanih snaga, negovanju i prenošenju celokupnog nasleđa – patriotizma, hrabrosti, samopregora, borbenih i drugih vrlina.

Borbene tradicije srpskog naroda imaju svoj začetak u otporu tuđinu, opevanom u narodnim pesmama i predanjima. Kosovo je stvorilo legendarne likove, a Prvi i Drugi srpski ustanak, Prvi i Drugi balkanski rat, Prvi i Drugi svetski rat dali su mnoštvo junaka čija dela predstavljaju primere samopregorne borbe srpskog naroda za slobodu.

Tradicije stvorene u borbi protiv NATO agresije najsvežije su i imaju veliku vrednost u vaspitanju, u duhu ljubavi prema svom narodu, otadžbini i slobodi.

Sekcija za negovanje tradicija organizuje prigodne manifestacije kojima se obeležavaju značajni događaji iz istorije Srbije i srpskog naroda. Predlaže i inicira organizovanje okruglih stolova i drugih skupova vezanih za pojedine događaje iz istorije Srbije i srpskog naroda. Nosioci aktivnosti su, načelno, članovi sekcije, a uključuje  i članove Kluba generala i admirala, zavisno od mogućnosti, sklonosti i interesovanja.

Sekcija sarađuje sa sekcijama i komisijama za negovanje tradicija Saveza potomaka ratnika 1912 – 1920. godine, Saveza udruženja boraca NOR-a od 1941 – 1945. godine i oslobodilačkih ratova Srbije i drugih srodnih organizacija.

Težište aktvnosti u 2015-oj godini bilo je na obeležavanju šesnaeste godišnjice agresije NATO na SR Jugoslaviju. Pored uščešća na međunarodnom okruglom stolu  „Da se ne zaboravi-ne u NATO“, 23. marta, u organizaciji Beogradskog foruma za svet ravnopravnih i Kluba generala i admirala Srbije, Sekcija je, 24. marta, organizovala komemorativne skupove kod spomenika deci-žrtvama agresije NATO, na Tašmajdanu i spomenika žrtvama agresije NATO  „Večna vatra“ u Parku prijateljstva na Ušću, u Beogradu. Pored organizacija sa kojima Klub sarađuje komemorativnim skupovima su prisustvovale delegacije učesnika okruglog stola, studenti Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka iz Beograda, ambasadori Rusije, Belorusije, Kube i Venecuele, članovi porodica poginulih u NATO agresiji, brojna udruženja i građani.

Pored polaganja cveća i venaca na spomenike na kommemoratvnim skupovima su održane prigodne besede. Pored podsećanja na velike ljudske žrtve i besomučna razaranja širom zemlje istaknuta je potreba neprekidne borbe za istinu o zločinačkoj agresiji NATO na našu zemlju i borbe protiv prekrajanja istorije.

Prema Planu saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa Klubom, uspešno je oganizovan obilazak članova Kluba 1. br. KoV i Rečne flotile, u Novom Sadu.

Sekcija se aktivno uključila u obeležavanju Dana državnosti Srbije (15.02.), Dana branilaca otadžbine Ruske Federacije (20.02), napada fašističke Nemačke na Jugoslaviju 1941. godine (6.o4.), proboja Sremskog fronta 1945. godine (12.04) ,  dva veka Takovskog ustanka (200-te godišnjice Drugog srpskog ustanka i Dana Vojske Srbije) i 70-te godišnjice pobede nad fašizmom 1945. godine (9.05.).

Delegacije Kluba generala i admirala, na prvu godišnjicu smrti generala i admirala, članova Kluba, u dogovoru sa njihovim porodicama,  položile su cveće na njihove večne kuće. Takođe, delegacija Kluba položila je cveće na spomenik generalu Ljubiši Veličkoviću, 1. juna u selu Crljencu, opština Malo Crniće, koji je poginuo u NATO agresiji, 1. juna 1999. godine u borbenom rasporedu 310. raketnog puka protivvazdušne odbrane.

Za desetu godišnjicu agresije NATO pokrenut je postupak za obnovu i legalizaciju spomenika „Večna vatra“. Zahtev je upućen svim institucijama u Srbiji. Svi su podržali našu inicijativu, sem gradonačelnika Beograda. Spomenik je delimično obnovljen, ali nije legalizovan. Za petnaestu godišnjicu ponovo je pokrenuta inicijativa za legalizaciju.spomenika. Dobili smo, od nadležnih organa, uveravanja da će se spomenik obnoviti, legalizovati i, 24. marta 2014. godine, organizovati centralni komemorativni skup. Međutim, krajem 2013. godine aktivnosti su prekinute, bez objašnjenja.

Početkom ove godine, povodom raspisivanja konkursa za Spomenik srpskim žrtvama palim za Srbiju u oslobodilačkim ratovima  (spomenik bi bio na Ušću u okviru kompleksa „Večna vatra“), ponovo je aktivirana inicijativa Kluba. Delegacija Kluba posetila je autora spomenika  i upoznala se sa svim aktivnostima na podizanju spomenika. Delegacija je primljena i od strane državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nadležnog za spomenike u Srbiji, gde smo informisani da se ministarstvo zalaže za legalizaciju i očuvanje spomenika.

Takođe, u maju 2015. godine, upućeno je pismo predsedniku R. Srbije, premijeru R. Srbije, ministru odbrane, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i državnom sekretau u ministarstvu za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Između ostalog, u pismu je napisano:

“ Iz sredstava javnog informisanja videli smo da je raspisan konkurs za Spomenik srpskim žrtvama palim za Srbiju u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. godine na Ušću, u Parku prijareljstva,  kao deo kompleksa „Večna vatra“.

Klub generala i admirala Srbije podržava inicijativu da se na Ušću, u Parku prijateljstva,  podigne jedinstven Spomen park svim žrtvama i borcima palim u oslobodilačkim ratovima Srbije kroz istoriju, postojeći spomenik obnovi i upali večna vatra.

Ovim činom Srbija bi pokazala da poštuje svoju istoriju, svoje žrtve i borce, a agresija bi bila osuđena kao zločin protiv mira. Istovremeno, u Parku prijateljstva Spomen park sa spomenikom „Večna vatra“ bi simbolizovao mir i prijateljstvo među narodima i državama.“

 

Do kraja godine Sekcija će se angažovati na obeležavanju 10-te godinjice formiranja Kluba (30.06.) i učestvovati u obeležavanju  Dana ustanka u Srbiji 1941.godine (7. 07.), 100-te godišnjicnj Rečne flotile, Dana oslobođenja Beograda od fašističkog okupatora 1944. godine (20.10.), Dana oslobođenja Beograda 1918. godine (1.11.), Dana primirja u Prvom svetskom ratu (11.11.), kao i drugim aktivnostima prema Planu rada i kalendaru obeležavanja značajnih godišnjica.

 

Rukovodilac Sekcije je general-major u penziji Vukajlo Čađenović