Sekcije

 

Sekcija za politiku odbrane
Rukovodilac sekcije  general-potpukovnik u penziji Radovan Tomanović

Sekcija za statusna i socijalna pitanja
Rukovodilac sekcije general-major u penziji Vidoje Živković

Sekcija za negovanje tradicija
Rukovodilac sekcije general-major u penziji Vukajlo Čađenović

Sekcija za saradnju i informisanje
Rukovodilac sekcije