Радној групи за новелацију прописа о инвалидском и пензијском осигурању

У прилогу достављамо Предлоге за измене и допуне Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ради разматрања у даљем раду на новелацији наведене регулативе у односу на војне осигуранике.

Детаљније


Писмо – Уставном суду Републике Србије

ИНИЦИЈАТИВА за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредби чл. 190, 191, 193 и 197. Закона о Војсци Србије  и члана  261. Закона о Војсци Југославије, који је незаконито и противуставно стављен ван снаге, као једини члан овог закона (поглавље XVI – пензијско и инвалидско осигурање)

Детаљније


Писмо министру одбране Републике Србије

Господине министре Од Секретаријата Министарства одбране – Оделења за оперативне послове, добили смо одговор инт.бр.2209–3 од 05.12.2007. године, дат у вези представке Клуба генерала и адмирала Војске Србије упућене председнику Народне скупштине Републике Србије, ради заштите права професионалних војника и војних пензионера у вези плата и пензија, а која је прослеђена том министарству на разматрање. Налазимо за сходно да Вас и поред пуног разумевања потешкоћа с којима се то министарство суочава, обавестимо да су дата објашњења не само неуверљива и неприхватљива, него су у супротности са постојећим прописима и стварним чињеницама.

Детаљније


ОКРУГЛИ СТО – „Узроци, карактер и последице кризе на Косову и Метохији“

„РЕАЛИЗАЦИЈА ОКРУГЛОГ СТОЛА“ Клуб генерала и адмирала Војске Србије, 24. маја 2007. године реализовао је планирану активност на тему „Узроци, карактер и последице кризе на Косову и Метохији“. Поднето је 14 реферата, а у расправи – дискусији учешће у раду узело је осам гостију и чланова Клуба.

Детаљније
1 124 125 126