САРАДЊА КЛУБА СА ОМЛАДИНСКИМ ПОКРЕТОМ СРБИЈЕ

 

 

Клуб генерала и адмирала Србије успоставио је сарадњу са „Омладинским покретом Србије“ из Новог Сада, који у свом програму рада садржи низ програмских активности које су у непосредној вези са програмским опредељењима Клуба, као што су: очување и неговање слободарских традиција и патриотских вредности нашег друштва; реализација образовних и студисјких  програма и програма научно-истраживачког  рада у области војнотехничких наука, одбране и безбедности, организације издавачке делатности; подстицање патриотских осећања код младих људи, афирмисање основних људских вредности и унапређења живота младих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана 11.12.2018. одржан је заједнички састанак чланова ИО Клуба са делегацијом „Омладинског покрета Србије“ коју је предводио Јовица Петровић. Делегација „Омладинског покрета Србије“ је информисала ИО Клуба о резултатима свога рада и будућим програмским опредељењима пре свега у области организације програма образовања и обуке за практичан рада полазника специјалистичког смера Факултета техничких наука – Војнотехнички смер. Наиме „Омладински покрет Србије“ затражио је помоћ нашег Клуба у осмишљавању и конципирању наставног плана и програма Факлутета техничких наука – Војнотехнички смер ради лакше апликације и акредитације наставних планова и програма са чијом реализацијом би отпочели у наредној студисјкој години. „Омладински чокрет Србије“ такође је упутио молбу Министарству одбране Србије са сличним циљем.

Студијски програм војнотехничког смера био би конципиран на постизању теоријских и практичних знања и искустава из области развоја, сервисирања и одржавања војне технике и опреме као и побољшања и модификације постојећих система у циљу аутоматизације, израде нове опреме и уређаја заснованих на новим могућностима и технологијама из области војнотехничких инаука и области информатике.

ИО Клуба сматра да треба пружити помоћ „Омладинском покрету Србије“ у вези са њиховим захтевима, те је у том смислу одређена комисија у сатаву: др Т. Петковић, др М. Стојковић, др В. Пандуревић и М. Ђошан, која ће проучити иницијални материјал који се односи на студијски програм, те у стручном и методолошком смислу понудити одговарајуће предлоге за коначну концепцију целокупног програма, и омогућити контакте „Омладинског покрета Србије“ са другим члановима Клуба који имају адекватна наставна и научна знања.

Представници „Омладинског покрета Србија“ уручили су нашем Клубу реплику капе Војводе Живојина Мишића и Захвалницу. Председник ИО Клуба Л. Кастратовић је „Омладинском покрету Србије“ уручио Фотомонографију – Албум о последицама НАТО агресије на СРЈ 1999.