Предлози за измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању РС

ПРЕДЛОЗИ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У организацији Министарства за рад и социјалну политику Р.Србије оформљена је радна група ради разматрања система пензионог и инвалидског осигурања као јединственеог система свих запослених у Р.Србији са циљем доградње истог, како са становишта уставних решења, опредељења да се уваже  одређени стандарди ове области како земаља у окружењу  такође и других земаља у свету.

Детаљније


Радној групи за новелацију прописа о инвалидском и пензијском осигурању

У прилогу достављамо Предлоге за измене и допуне Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ради разматрања у даљем раду на новелацији наведене регулативе у односу на војне осигуранике.

Детаљније


Писмо – Уставном суду Републике Србије

ИНИЦИЈАТИВА за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредби чл. 190, 191, 193 и 197. Закона о Војсци Србије  и члана  261. Закона о Војсци Југославије, који је незаконито и противуставно стављен ван снаге, као једини члан овог закона (поглавље XVI – пензијско и инвалидско осигурање)

Детаљније


Писмо министру одбране Републике Србије

Господине министре Од Секретаријата Министарства одбране – Оделења за оперативне послове, добили смо одговор инт.бр.2209–3 од 05.12.2007. године, дат у вези представке Клуба генерала и адмирала Војске Србије упућене председнику Народне скупштине Републике Србије, ради заштите права професионалних војника и војних пензионера у вези плата и пензија, а која је прослеђена том министарству на разматрање. Налазимо за сходно да Вас и поред пуног разумевања потешкоћа с којима се то министарство суочава, обавестимо да су дата објашњења не само неуверљива и неприхватљива, него су у супротности са постојећим прописима и стварним чињеницама.

Детаљније

1 123 124 125 126